Príroda a vnímanie prírody

Heinz Grill (hore) na jednej ním vytvorenej lezeckej ceste

Heinz Grill (hore) na jednej ním vytvorenej lezeckej ceste

 

Heinz Grill na nástupe do jednej s lezeckých ciest

Heinz Grill na nástupe do jednej s lezeckých ciest

 

Mladosť a ranné roky dospelosti Heinza Grilla utváralo horolezectvo a s ním spojené skúsenosti s prírodou. V priebehu rokov sa s z nich vyvinuli hlboké výpovede o vzťahu človeka k prírode:

”Podľa toho, čo prírode a horám prinesieme, nám vyjde v ústrety jej odpoveď v prívetivom teple a v ekologickej harmónii. Skutočne je hlbokým zákonom, že všetko to, čo v podobe myšlienok, cítení a diel vnášame do tvorstva, bude opäť späť na nás samotných z neho dýchať. Strata elementárnej duchovnosti (pozn. prekl. schopnosť vnímať elementy, živly), ktorá nadobúda hrozivé rozmery a svojimi dôsledkami ničí celkovú ekologickú rovnováhu Zeme, je prejavom jednostranného a do extrému smerujúceho postoja človeka.“

Z textu na záložke knihy »Der Archai und der Weg in die Berge« („Archai a cesta do hôr“).

Ak horolezcov v minulosti viedol určitý pocit rešpektu voči väčšej dimenzii hory, pre moderné športové horolezectvo sa vrch stáva istým druhom športového objektu, ku ktorému sa horolezec primeriava a ktorý chce vo vitálnom vzopätí sa svojej osobnosti „pokoriť“:

Je hlbokou pravdou, že prevažovanie „Ty“, fascinácia vrchu, príťažlivosť čistého prírodného stvorenia a estetiky a toho, čo v nej predstavuje dych Boha, ducha človeka oslobodzuje a odmeňuje ho neosobnou, skrytou láskou a jednotou so sebou samým. Ak je však ale základným motívom len izolované Ja, tak sa horolezec nebude vrchu dotýkať, bude sa viazať len na seba samého a vlastné ego. Bude v horách vlastne cudzincom, ktorý nemôže skutočne spoznať ich dych a majestát. Takýto človek nejde skutočne do hôr, pretože ide ku svojej vlastnej vrcholovej veži. Z tohto dôvodu musíme cestu do vrchov prebádať novým spôsobom a utvárať naše cítenia ako k transcendentnej skutočnosti tak aj k horám. Tým, že vytvoríme tieto cítenia v tejto trojuholníkovej konštelácii, získame vrchy, avšak získame zároveň lásku, ktorá na nás čaká v perspektíve stvorenia.

Lezecké cesty vytvorené Heinzom Grillom v údolí rieky Sarca a v Dolomitoch sú popísané na samostatnej webstránke: www.klettern-sarcatal.com

Popisovanie k vnímaniu prírody, jej zažívaní a myšlienky pre porozovanie prírody sa nachádzajú napríklad aj v brožure, ktorá je preložená do slovenčiny:

„Alpinismus, die Eroberung des Unnützen“
(Alpinizmus, dobývanie niečoho neosožného)
Táto brožúra vznikla pri príležistosti série podujatí „Horolezectvo, dobývanie nepotrebného“ z r. 2013 v Meran, severné Taliansko. Heinz Grill počas týchto podujatí hovoril o téme „Hodnoty v horolezectve“ a predstavil na príklade piatich lezeckých ciest rozličné charakteristické spôsobi zažívania, duševného vnímania.