Veda a sloboda

Heinz Grill Aká je hodnota filozofie? Pojem veda nás zaujímavým spôsobom navracia späť ku veľkému západnému filozofovi Platónovi, ktorý síce nehovoril priamo o vede, ale skôr o takzvanej dialektike,1)Dialektika znamená pôvodne umenie viesť rozhovor, s tvrdeniami a námietkami, hľadajúc Read More …

Posilnenie imunitnej sily exaktným spoznávaním prejavov zla

Je jedna vlastnosť človeka, ktorá stojí v protiklade každému zdravému rozvoju tela, duše a ducha a to je zlozvyk projekcie, inak povedané premietania. Tieto projekcie, ktoré sú diametrálne odlišné od zdravého postupu myslenia a nahliadania, by mohli byť jednou z najväčších príčin pre ďaleko siahajúcu patológiu demencie v spoločnosti. Čo znamená slovo projekcia vo vzťahu k ľudskej psychike a jej spôsobom reakcie? Read More …

Posilnenie imunitného systému zaoberaním sa a konfrontáciou s prejavmi zla

Článok Heinza Grilla: Rozdiel v imunitnej reakcii pri zápalových a chronických ochoreniach Pri chronických ochoreniach a celkom obzvlášť pri tak veľmi obávanom karcinómnom ochorení je spravidla možné stanoviť špecifické alebo všeobecné oslabenie imunitnej obranyschopnosti. Rozdielne, pri akútnom zápalovom Read More …

Zvýšenie imunitnej kompetencie prostredníctvom cvičení rozvíjajúcich vedomie

V protiklade s baktériami, vírusy nie sú pre zvyčajné mikroskopické vyšetrenie priamo vyšetriteľné, zistiteľné. V elektronickom mikroskope sú zistiteľné náznaky, oporné body, ktoré umožňujú urobiť záver o prítomnosti vírusu. Predsa však ostáva vírus, ako je napríklad zobrazovaný pri korone, so špicatými vrubmi a telom, čisto modelovým vyobrazením. Read More …