O Heinzovi Grillovi

„V mojej práci je zvláštny dôraz venovaný tomu, že spiritualita nežije vďaka vyznaniam, ani všeobecne v skupinovo orientovaných formách vyjadrovania, ale individualizuje sa v každom jednotlivom človeku v miere a cieli, zodpovedajúcich možnostiam. Celkové smerovanie nie je typicky ezoterické, energetické, či mystické, ale je to konkrétna, vedomie školiaca a predovšetkým prostredníctvom objektivizujúcich procesov vedomie stabilizujúca práca, vzťahujúca sa na individualitu a podporujúca slobodu. Snahou tejto práce je podporovať človeka v slobodnom rozvoji vôle, obohacovaní vnútorného a hlbšieho cítenia a dynamickej tvorivej sile myšlienky.“

Heinz Grill je liečebný praktik, autor spirituálnej literatúry a zakladateľ duchovnej cesty „Joga z čistoty duše“, neskôr ním nazvanej tiež „Nová jogová vôľa“. Okrem toho je tiež úspešným horolezcom, ktorý vytvoril a sprístupnil verejnosti množstvo nových trás v Dolomitoch a údolí Sarca. V ostatných rokoch sa venuje predovšetkým spirituálnemu sprevádzaniu ľudí, ktorí hľadajú modernú, umeleckú a individuálne formovanú duchovnú školiacu cestu.

V nedávnych rokoch otvoril rad kultúrno-spoločenských perspektív v oblastiach výživy, prírodného liečiteľstva a terapie, pedagogiky a vzťahového života, jogy, architektúry a prežívania prírody.

Táto stránka bola vytvorená pred niekoľkými rokmi na základe potreby dať čitateľovi stručný prehľad o osobnosti, vývojovej ceste a podstatných výpovediach Heinza Grilla.

Heinz Grill pred určitým časom založil neďaleko Lago di Garda v Taliansku/ nový a na dovtedajších štruktúrach nezávislý základ svojej práce.

Kým nebude k dispozícii nová, ním osobne vytváraná internetová stránka, je cieľom týchto stránok poskytovať informácie o jeho súčasnej práci. Venujte, prosím, pozornosť skutočnosti, že od Heinza Grilla pochádzajú len texty pod názvami „Možnosti stretnutia“ a „Kontakt“.

Barbara Holzer