Kontakt

Dúfame, že sa Vám tieto stránky páčili a že sme boli schopní sprostredkovať Vám obraz o Heinzovi Grillovi a jeho práci.

Pre všeobecné otázky môžte na Slovensku kontaktovať nasledovné osoby:

Matej Štepita: +421 (0)903 692 500, matej.stepita@jogapremena.sk,   www.jogapremena.sk

Osobné otázky a prosby (v nemčine, angličtine, taliančine) môžu byť na Heinza Grilla nasmerované prostredníctvom emailu na heinz.grill@libero.it, alebo listom.

Ak chcete Heinza Grilla kontaktovať listom, radi Vám na vyžiadame oznámime aj poštovú adresu.