Zvýšenie imunitnej kompetencie prostredníctvom cvičení rozvíjajúcich vedomie

V protiklade s baktériami, vírusy nie sú pre zvyčajné mikroskopické vyšetrenie priamo vyšetriteľné, zistiteľné. V elektronickom mikroskope sú zistiteľné náznaky, oporné body, ktoré umožňujú urobiť záver o prítomnosti vírusu. Predsa však ostáva vírus, ako je napríklad zobrazovaný pri korone, so špicatými vrubmi a telom, čisto modelovým vyobrazením. Read More …