Prognóza pre rok 2023 – časť 4b

Zverejnené 1. januára 2023

Pre lepšie porozumenie si najprv prečítajte článok o duchu doby a fenoménoch doby.

Autor: Heinz Grill

Aké možnosti sa naskytajú, aby náhľad do súčasného diania viedol ku konštruktívnej schopnosti konania?

Najskôr by mal byť samostatne objasnený spôsob, ako sa zo slabosti a z nej vyplývajúcich projekcií vyvíja vo svete zlo. Nie sú to politici a tiež nie banky alebo osobnosti, ktoré zdanlivo vo svete agitujú mocou. Zlo sa prejavuje skôr v tichosti, v skrytosti človeka, ktorý vyhľadáva iba svoje osobitné vzťahové zámery, svojvoľnosti a výhody.

Vo všeobecnosti chýba usporiadaný spôsob tvorby správneho úsudku a spirituálne zaoberanie sa svetom a kozmom. Chýba správna spiritualita a preto chýba aj správna tvorba úsudku, keďže oba tieto elementy, spiritualita a tvorba úsudku, patria k sebe. Keď niekto povie, že sa modlí k bohu za mier a svojou osobou sa prejavuje na strane nenásilných dobrých ľudí, bolo by potrebné sledovať, či práve vo svojej duši nepodporuje vojnu, opačný obraz mieru. Modlenie v súčasnom ponímaní nemá nič spoločné so spiritualitou, ale je viac výrazom pre nevedomosť vo vzťahu k spirituálnym svetom. Veľavravné je, čo ľudia skutočne stvorili cez slabosti, omyly, klamlivé väzby a egoistické túžby. Vonkajšie a vnútorné sa vzájomne zhoduje iba u malého počtu ľudí a preto len zriedka existuje usporiadanie, ktoré je podložené skutočnou autentickou osobnosťou. Náhľad pre prvú tvorbu úsudku sa týka štúdia súčasných ľudí, jednoduchých občanov, ako aj na verejnosti vystupujúcich ministrov. Aké sily, motivácie, ambície a zámery skutočne vedú jednotlivcov?

Existuje celý rad výpovedí, ktoré sa dnes uvádzajú ako odôvodnenie pre nešťastné časy. Prečo sa udiala korona a úplne prehnané opatrenia? Pravdepodobne to vieme. Malo sa jednať o snahu zdecimovať spoločnosť. Kto ale stojí za týmto plánom? Sú to bohatí! Alebo sú to niektorí bezcitní politici. Tieto výpovede by vlastne iba označovali zlých ľudí a na druhej strane obete, dobrých ľudí. Tieto paušálne výpovede sa však nezmieňujú o tom, aké udalosti sa skutočne odohrávajú v hĺbke bytia.

Jednotlivec ľahšie získa odpoveď na mnohé súčasné udalosti, keď si položí otázku, čo a aké kvality ľudstvu chýbajú. Postavenie tejto otázky je spočiatku smerované na nedostatok v rozvoji a ľahšie sa rozpozná zlo, ktoré je v skutočnosti výrazom absencie dobra alebo pravdivosti. Kto študuje tieto dobové diania, nadobudne dojem, že musí uchopiť a nasledovať vysoké a najlepšie ideály, ktoré sú spirituálne pravdivé aj uplatniteľné vo svete pre sociálnu schopnosť. Sú to skutočne duchovia prapočiatku, takzvaní archai,1) Archai sú duchovné bytosti, ktoré stoja nad anjelmi a archanjelmi. ktorí človeka vedú k tomu, aby sa usiloval o najvyššie pravdy a súčasne pre ne žil a plne ich obhajoval. Duch doby vyžaduje veľké, takzvané prekročenie hraníc k múdrym iniciatívam konania. Keď niekto napríklad povie, že nemá čas usilovať sa o tieto dôležité pravdy ľudstva, stráca v rastúcej miere spojenie s neodvratne vyžarujúcou realitou a v skutočnosti, akokoľvek ironicky to znie, stráca čas. Potajomky nasleduje fenomén doby a stráca možnosť rozvoja. Čas skutočne nepredstavuje nič iné ako rozvoj. Z tohto pohľadu mnohí, ktorí sa snažili len o odpor proti systému, stratili v minulosti čas.

Zaoberanie sa spiritualitou a ideálmi si preto vyžaduje stopercentnú oddanosť a neochvejné úsilie o poznanie, ako aj o uskutočňovanie tých najlepších možností. Tie formy, predstavy, myšlienky a ideály, ktoré jednotlivec reálne prostredníctvom neochvejnej práce vytvoril, sa stanú skutočnosťou, zatiaľ čo každé pasívne bytie, očakávanie a dokonca všetky nádeje na príchod zachraňujúcich osobností povedú k strate seba a tým ku vzrastajúcemu sebazničeniu. Fenomén doby sa vo svojej negativite prejavuje prostredníctvom úplnej vnútornej rezignácie a zničenia, zatiaľ čo spirituálni duchovia, archai, duchovia doby, chcú naproti tomu podporiť osobnosť jednotlivca, aby tvorivá sila prekročila hranice a pri ukotvení v serióznych cieľoch viedla k úspechu. Veta, ktorá ešte pred dvoma rokmi platila, že neúspech je istý pre všetkých tých, ktorí sa usilujú, sa tento rok obráti: „Úspech bude daný tomu, kto rozvinie pochopenie týchto groteskných podmienok doby, rozpozná súvislosti z duševno-duchovného hľadiska, spozoruje, ako pôsobia na fyzický stav a na základe toho nadobudne vlastnú iniciatívu pre konanie, dokáže vytvárať nové idey a formuje ich k ideálom.“ 2) Fotografia k článku: Forma plameňa z vetiev v areáli ekologického projektu v Naone. Plameň je obrazom procesov premeny a úsilia k duchu.

Nasleduje pokračovanie.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Archai sú duchovné bytosti, ktoré stoja nad anjelmi a archanjelmi.
2 Fotografia k článku: Forma plameňa z vetiev v areáli ekologického projektu v Naone. Plameň je obrazom procesov premeny a úsilia k duchu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *