Výhľad na rok 2022 – 3. časť

o síl skonania vystupuje radosť zo vzťahov. Filozof Fichte, ktorý žiaľ v Nemecku nemal také známe postavenie ako napríklad Hegel alebo Schelling, sa o svete ideí a ich znamenitej sile vyjadril veľmi pôsobivým spôsobom.

„Tam, kde k životu preniká idea, daruje nesmiernu silu a intenzitu, a len z idey pramení sila.“ Táto veta by sa javila ešte pôsobivejšie po miernej úprave a rozšírení: Read More …

Výhľad pre nový rok – 2.časť

Predpovedanie budúcnosti je spravidla relatívne náročnou úlohou, nakoľko sa nedá určovať podľa priamych predmetov, ktoré by boli bezprostredne uchopiteľné. To, čo spočíva v budúcnosti, je prítomné astrálnym, to znamená jemnohmotným spôsobom a je viditeľné vo vonkajších formách. V poslednom roku som hovoril o temnej postave v kozme, ktorá skutočne zacláňa istému pôsobeniu svetla, pripravenému vstúpiť. Read More …

Prognóza pre rok 2022

Všetci tí, ktorí s odvážnym a múdrym uvedomením umiestnia do stredu svojho života pravú spirituálnu predstavu a odvodzujú od nej svoje rozhodnutia a konanie, rozširujú svoj psychický horizont, podporujú svoje zdravie a sú úspešní. Je to duchovný svet, ktorý vyžaruje svoju priateľskú tvár v ústrety človeku, ktorý začína pôsobiť a žiť v dôvere v myšlienku. Read More …