Prognóza na rok 2023 – 8. časť

Zverejnené dňa 5. januára 2023

Autor: Heinz Grill

Vízia pre nadchádzajúce zdravie

Dobrá kvalita svetla a prostredie oslobodené od elektrosmogu vytvárajú priaznivé predpoklady pre zdravie podporujúcu atmosféru.

Posúdenie, ktoré bude predstavené v nasledujúcom texte, sa odvíja z astrálneho hľadiska. Choroby, ktoré prichádzajú na človeka, sú ešte predtým, než naňho zostúpia, vnímateľné v kozme ako určitý druh astrálneho útvaru.

Zároveň sa tieto blížiace sa choroby dajú na pozemskej úrovni ľahšie kalkulovať, keď presnejšie skúmame ciele, ktoré sú určované v politike alebo v ľudstve. Existujú choré koncepty a zdravie podporujúce idey. Veľký reset napríklad z veľkej časti prináša takú predstavu o budúcnosti, ktorá podnecuje choroby a človeka vedie do formy, ktorá na dlhú dobu zaťažuje jeho obličky a ktorá v procesoch metabolizmu zapríčiňuje chorobu podporujúce syntézy bielkovín. Tieto opätovne pôsobia na mozog a podporujú napríklad veľkú tendenciu k nervovým ochoreniam a príznakom demencie. Zároveň najrozličnejšie procesy de-individualizácie spôsobujú neuveriteľne silnú náchylnosť k rakovine a to nielen u zaočkovaných, ale aj u nezaočkovaných, keďže systém imunity sa už neorganizuje zo strany jasného, individuálneho a samostatne formovaného vedomia, ale je viac či menej určovaný kolektívne. Zaočkovaní ľudia musia prekonať svoju falošnú potrebu istoty a nezaočkovaní sa musia postaviť neustálym záťažiam, ktoré sú k nim prinášané z okolia.

Je veľmi veľkou aroganciou domnievať sa, že by sa očkovaním mRNA mohla nájsť cesta k liečeniu rakoviny. Silná hnacia sila farmaceutického priemyslu, ktorá chce na čisto materialistickej úrovni urobiť z nemožného možné, prehliada človeka, jeho duševný život a jeho skutočnú potrebu. Duchovné sily, anjeli, už nemôžu pristúpiť k človeku, pretože už nerozpracováva žiadne obsahové otázky zmyslu, ale stará sa len o svoj prospech a je zaneprázdnený svojím prežitím.1) 1)Inštancia anjela pristupuje k človeku, keď vo svojom živote rozpracováva rozumné a jasné idey. Ale nemôže zasiahnuť, keď sú tieto idey nesprávne, alebo keď sa človek zaoberá len riešením svojich problémov. Obsah a duchovný obsah sú nevyhnutné pre otázku rozvoja a tým pre zasahovanie anjela. Pozri k tomu Rudolf Steiner „Čo robí anjel v astrálnom tele?“ Prednáška z 9.októbra 1918, GA 182 Súčasné koncepty v zdravotnom pláne idú na úkor duševného a pocitového života, a keď sa tento dostatočne vysilí a naruší, rozvinie sa nespočetné množstvo ďalších chorôb, najmä psychóz a nervových ochorení. Sklon k infekciám s ťažkými priebehmi a chronickými následkami získava značné rozmery, keďže sa potajomky rozširuje rozpor medzi tým, čo by bolo pre vývoj človeka rozumné a tým, čo je človeku nariadené.

Približne 20 minútový výstup na Casa Artistica už predstavuje nárok, ktorý má liečivý potenciá

Astrálny útvar, ktorý je viditeľný v kozme, vedie k silnému psychicko-násilnému útoku, ktorý zasahuje najmä bunkový systém človeka. Zdá sa, akoby bunkové dýchanie človeka dusilo. Pocitový život človeka bude často naplnený strachom a hrôzou.

Liečivými sa ukazujú všetky zdravé mentálne aj telesné aktivity. Viacerí vďaka nim dokázali prekonať očkovanie, keďže neochvejne a napriek ťažkým podmienkam s vytrvalosťou a cieľavedomosťou pokračovali v práci. Človek stojí na prahu. Padne do pasivity alebo získa zmysel pre zdravé ciele? Vzpriamenie sa každého jedného človeka k rozumným ideám a ku ich presadeniu do praktického života vplýva na neustále posilňovanie imunity a môže viesť k neuveriteľnej kapacite znášať záťaže, ktoré prichádzajú zo strany stresových podmienok doby.

V roku 2020 som písal o útokoch, ktoré sú zamerané na sféru vzťahov človeka, a ktoré budú viesť k extrémnemu rozdeleniu. Rozvoj primeranej schopnosti tvoriť vzťahy, ktorá nebaží len po istote v symbióze, ale ktorá veľmi jasne spočíva na pohyblivej, zaujímajúcej sa a vzťahovo aktívnej sfére, by bol vo všeobecnosti liečivým. V každom prípade by sme sa nemali nechať viesť ďalej do pocitov rozdelenia.

Ásanová prax je vyslovene zdravie podporujúcou aktivitou

V budúcnosti vznikne zvláštny úkaz rozličných ľudských vzťahových usporiadaní. Môžeme si položiť otázku: Existujú ľudia, ktorí sú zdraví a spôsobujú iným chorobu? Áno, budú existovať. Obraz choroby, ktorý sa dá označiť ako „asociálna rezervovano-odťažitá štruktúra osobnosti“, bude v budúcnosti dominovať medzi dobovými fenoménmi a vyžarovať nepravý a predsa platný, telesne zdravý obraz. Ľudia, ktorí zostanú v tomto takzvanom asociálnom rezervovanom postoji, sa vôbec nezaujímajú o svetovú politiku a o problémy iných. Pôsobia ako osvietení sami sebou alebo akoby sami dosiahli rovnováhu. Okolo nich vzniká obal, ktorý ich chráni najmä od nepríjemných záťaží. Ten, kto ale má niečo dočinenia s týmito ľuďmi, pobadá, že pomaly stráca životné sily a prirodzené cítenia. Pritom sa nejedná o akýsi druh hraničnej poruchy osobnosti, hoci podľa druhu temperamentu vznikajú určité podobnosti a môžu ho pripomínať. Prostredníctvom šikovných závislostí, symbióz alebo tiež zneužitím spirituality a sebailúziami sa v budúcnosti bude objavovať nemálo ľudí, u ktorých sa rozvinie obraz choroby asociálnej rezervovano-odťažitej štruktúry osobnosti. Títo ľudia pôsobia na okolie oslabujúco a nezriedka vytvárajú v ľudskom spolužití nekonečne veľa konfliktov. Preto budú v budúcnosti existovať osoby, ktoré náležite zápasia o posledné sily existencie v zmysle zdravia a stoja proti osobám, ktoré vďaka ľahostajnosti a falošnej vyrovnanosti nemajú potrebu nasmerovať seriózne úsilie k otázkam zmyslu života. Príznačnou bude polarita medzi veľkým počtom chorých a chorľavejúcich ľudí voči osobám, ktoré demonštrujú nepravé zdravie.

Pramene v areáli sa vlievajú do malého toku potoka.

Počty mŕtvych budú naďalej stúpať.

Prírodné podmienky a počasie preukazujú veľké znepokojenie. Nepokojné poveternostné pomery zaťažujú obehový systém. Bude pretrvávať nepríjemná klíma a zatienené svetelné pomery rozdráždia nervy. Geoinžinierstvo je fatálnou záležitosťou. Keď sa umelo zatieni Slnko, chýbajú človeku štruktúrne sily a všade sa začnú prejavovať procesy rozkladu. Je to to najhoršie, čo môže človek urobiť pre svoje zdravie. Zatienenie slnečného svetla veľmi zásadne prispieva k výraznému zdravotnému zaťaženiu a do disharmónie privádza všetky rytmy. Kozmos a Zem sa vykoľaja z prirodzeného chodu.

Rok 2023 bude veľmi zaťažujúcim rokom pre zdravie.

Nadväzne bude ešte zverejnená 9. časť s krátkymi vypracovaniami o nastávajúcej výmene pólov a pohľad späť na uplynulé roky.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Inštancia anjela pristupuje k človeku, keď vo svojom živote rozpracováva rozumné a jasné idey. Ale nemôže zasiahnuť, keď sú tieto idey nesprávne, alebo keď sa človek zaoberá len riešením svojich problémov. Obsah a duchovný obsah sú nevyhnutné pre otázku rozvoja a tým pre zasahovanie anjela. Pozri k tomu Rudolf Steiner „Čo robí anjel v astrálnom tele?“ Prednáška z 9.októbra 1918, GA 182

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *