Voeding

kulturimpulse-gerste

“Eten is geven. Hierin leeft de hoogste activiteit . De mens komt aan de drempel van de geestelijke wereld. Door het bewustzijn is het voor de mens mogelijk dat hij in het eten het rijk van de onbegrensdheid direct beleeft en zichzelf in dankbaarheid als een deel van het universum ervaart.”

 

Tekening en citaat uit “Voeding en de gevende kracht van de mens.”

 

Om een levensgebied zoals de voeding opnieuw te verlevendigen, is de scholing en de ontwikkeling van een diepere zin voor het wezen van het voedingsmiddel nodig. Dan zijn we in staat de spirituele dimensie van de voeding als een zintuiglijk-vreugdige ontmoeting met het leven te erkennen.

Het vakgebied voeding werd door Heinz Grill uitvoerig voorgesteld in zijn boek “Voeding en de gevende kracht van de mens”. Heinz Grill benadrukt in dit werk de relatie, die de mens tot de voeding opbouwt. Dit relatieniveau kan zich uitdrukken in het zeer brede spectrum van zinnelijkheid tot een diep gewaarwordend ontmoeten met de materie en de wezensvormen van het voedingsmiddel.

Omwille van onze fysieke natuur zijn wij op de voeding aangewezen en dus “nemend”. Door de scheppende kracht van onze geest en een dieper beleven van de voedingsprocessen, komt Heinz Grill tot de verbazingwekkende conclusie dat wij echter in staat zijn het eten zelf tot een proces te maken, waarbij wij innerlijk “gevend” worden.

img-trennlinie

Basisgedachten van Heinz Grill vindt u in onderstaande literatuur:

“Voeding en de gevende kracht van de mens”
De in dit boek voorhanden aanschouwelijke en diepere gedachten werpen, los van alle voedingsleren, een volledig nieuw licht op onze relatie tot de voeding en de levensmiddelen. Momenteel in vertaling; uitgave voorzien 2018.

Aan te bevelen literatuur van andere auteurs over dit thema:

Udo Renzenbrink, “de zeven granen”Een warme en invoelend geschreven inleiding in de granenvoeding. Waarin de karakteristieken van de zeven granen, tarwe, rijst, gerst, gierst, rogge, haver en mais beschreven worden.

Udo Renzenbrink, “Het nieuwe granenboek – Oorsprong en werking van de zeven granen”

Rudolf Hauschka, “Voeding – Schets van een voedingsleer op antroposofische grondslag”