Natuur en beleven van de natuur

Bovenaan Heinz Grill op een klimroute, die door hem aangelegd werd.

Bovenaan Heinz Grill op een klimroute, die door hem aangelegd werd.

 

Heinz Grill bij het begin van een klimroute

Heinz Grill bij het begin van een klimroute

 

“Naargelang hetgeen, we de natuur en de bergen tegemoet brengen, zal hun antwoord ons in een vreugdige warmte en harmonische ecologie terug tegemoet komen. Het is daadwerkelijk een diepe wet, dat al datgene wat wij aan gedachten, gewaarwordingen en werken in de schepping inbrengen, ons vanuit de schepping weer zal tegemoet ademen. Het verlies van de natuurgeestelijkheid, dat in bedreigende mate verschijnt en in een ruimere zin het gehele ecologische evenwicht van de aarde verstoort, is een uitdrukking voor de eenzijdige en de naar het extreme tenderende houding van de mens.”

Uit de flaptekst van “Der Archai und der Weg in die Berge”

Vroeger koesterden de bergbeklimmers een bepaald gevoel van eerbied tegenover de grotere dimensie van de berg terwijl de berg voor de moderne bergklimsport steeds meer tot een soort sportobject wordt, waaraan hij zich meet en die hij door middel van een vitaal verheffen van zijn uiterlijke persoonlijkheid wil “bedwingen”:

“Het is een diepe waarheid, dat het overwegen van het jij, de fascinatie van de berg, de aantrekkingskracht van de reine natuurschepping en de esthetiek en datgene, wat de adem van god in haar voorstelt, de mensengeest vrij maakt en hem zelfs door zijn onpersoonlijke, verborgen liefde de verzoening en de eenheid met hem verleent. Wanneer het echter enkel het afgescheiden Ik is, dat het fundamentele motief vertegenwoordigt , dan zal de bergbeklimmer de berg niet aanraken, maar zich enkel aan zichzelf en zijn ego binden. Hij is dan in werkelijkheid een vreemde in de bergen, die hun adem en hun waarde niet werkelijk kan leren kennen. Hij gaat niet werkelijk in de bergen, want hij gaat naar zijn eigen torentop. Daarom moeten wij de weg in de bergen op een nieuwe manier onderzoeken en onze gewaarwordingen zowel tot een transcendente werkelijkheid alsook tot de bergen ontwikkelen. Doordat wij deze gewaarwordingen in deze driehoeksconstellatie ontwikkelen, verwerven wij de bergen en wij verkrijgen echter gelijktijdig een liefde, die volgens de opzet van de schepping op ons wacht.”