Muziek

Klavier im Spazio d'Incontro

Piano in Spazio d’incontro (de ontmoetingsruimte)

“Wie een mysterie door zijn eigen scheppende arbeid leert ervaren, wordt overeenkomstig zijn ervaring een “in de imaginatie gegronde”, een zogenoemde jivan mukti, en kan vanuit zijn vrij standpunt van het schouwen een lied of mantra door het ‘Ik’ inspireren. Het mysterie, dat hij aanschouwt, verkrijgt in zijn persoonlijkheid een uitstraling en klinkt voortaan door zijn woorden, gebaren, gezangen en werken heen. Wanneer er nu een levend bevrijd persoon een mantra reciteert, dan straalt daarin niet enkel of meestal zelfs minder een bijzondere zangkunst maar daarin straalt het geheim van een Zelf, een godheid in etherische zin, en het woord werkt fascinerend, aantrekkelijk, geconcentreerd en een liefde creërend.”

Heinz Grill

 

Het zingen van spirituele liederen en het reciteren van mantra’s behoort vooral tot de fundamentele disciplines van de oosterse wegen. Heinz Grill sloot zich zeer beperkt aan bij de klassieke oosterse tradities. Alhoewel zijn mantrarecitaties in het Sanskriet buitengewoon krachtig en authentiek in de weergegeven uitdrukking verschijnen, onderwijst hij aan de studenten meer de kunstzinnige omgang met de muziek, die door middel van de scheppende activiteit en het bestuderend doorgronden tot de spiritualiteit bijdraagt. De vormen van inzicht in het muzikale zijn voor hem evenzeer van groot belang. Hij schreef verschillende liederen en wees op de spirituele betekenis van het scheppend bestuderend bezig zijn in het muzikale.

Normaal gezien beleven wij muziek, doordat we ons inleven in de verschillende melodieën, ritmes en harmonieën en ons daardoor meer mee golven op de stemmingen en gevoelens, die door de muziek overgebracht worden. De geestelijke scholingsweg maakt echter een fundamentele verruiming van de muzikale praktijk mogelijk. Vooral door de ontwikkeling van een geconcentreerd gedachteleven wordt voor de afzonderlijke toon een basis gecreëerd zodat deze als een glinsterende ster vanuit zichzelf in de ruime begint te stralen. De melodie en het emotionele gehalte van de muziek wordt weliswaar niet verheven door dit zogenoemd beleven van de afzonderlijke toon, ze wijkt echter meer en meer terug tegenover de tegenwoordigheid en levendigheid van de afzonderlijke toon. Uiteindelijk raakt de muziek door het nieuwe, levendige gehalte, dat erin gelegd wordt, op een fascinerende manier het beleven op het niveau van de ziel van het individu.

Voorbeeld van een lied:

“Het bouwlied-Tekst: Heinz Grill, melodie: Stephan Wunderlich”

 
Basisgedachten van Heinz Grill over muziek vindt u in de volgende literatuur:

“Liederbüch”
Dit boek bevat een samenstelling van religieuze liederen en mantra’s uit de oosterse en westerse cultuur.

Het boek bevat ook voordrachten en toelichtingen van Heinz Grill, die een bewuster zingen van de liederen en begrijpen van de inhoud mogelijk maken.

Aan te bevelen literatuur van andere auteurs over dit thema:

“Bernd Lindner, Liederbögen- für ein praktisches Musizieren mit höherer Sinngebrung”
Liederbögen – für ein praktisches Musizieren mit höherer Sinngebung und zu einem neuen Tonerleben