De asanapraktijk

schulterstand

“Zoals een levenskrachtige graanhalm streeft het lichaam dynamisch tegen de zwaartekracht in de bekoorlijke kaarsachtige lijn omhoog. Het beeld van het etherstromen, het stromen van de levenskrachten uit het hart naar de periferie van het lichaam is met deze asana indrukwekkend voorhanden.”

Uit “de zielsdimensie van de yoga”

“In de beweging, in het op en neer bewegen van de ledematen, in het dynamische wisselspel van het statisch aanhouden en het bewegen ademt een innerlijk gevoel, dat in zijn zielsoorsprong uit het licht van de kosmos stroomt. Doordat wij de beweging volgens het innerlijke zielsgehalte en volgens de verborgen gewaarwordingen bestuderen, beleven wij de kosmos in zijn wetten en uitwerkingen.”

Aus »Die Seelendimension des Yoga«

Heinz Grill hecht bij de oefeningspraktijk een bijzondere waarde aan het feit, dat het niet de oefening is, die de beoefenaar een beter energetisch niveau bezorgt en hem daarmee schijnbaar de spiritualiteit tegemoet brengt, maar veeleer het zich actief onderzoekend bezig houden met het wezen van de oefening. De beoefenaar onderzoekt het wezen van de oefening aan de hand van de beeldende gedachte-inhouden (imaginaties) die Heinz Grill in zijn literatuur over de asana ontwikkeld heeft.

“Het zijn om precies te zijn niet de oefeningen, die tot een beter energieniveau en een mentale wakkerheid leiden. Het zijn de opmerkzaamheid, de eigen deelname en de interesse vanuit de eigen activiteit, die leiden tot deze verlevendigende en bevrijdende toestand van vreugde en een reële en gunstige versterking van het gewaarworden in het innerlijke. Door de opmerkzaamheid en innerlijke relatie en door het zelfstandig denken van de inhouden opent er zich een wijdte voor het inhoudelijk vormgevingsgebied van de yoga-asana en gelijktijdig ontwikkelt er zich een stil vermoeden, dat tot een concrete gewaarwording gedijt, dat deze beschrijvingen, zoals ze met betrekking tot de oefeningen voorhanden zijn, het zelfbewustzijn precies vanuit een midden versterken. Dit midden is noch te sterk op het lichaam gericht noch te eenzijdig op een exclusief en ver van de wereld verwijderd geestesleven georiënteerd. Het vermoeden, dat het midden in de mens door een reële zielswerkelijkheid ontstaat, dat altijd in een dynamisch wordingsproces is en dat zich tegenover het lichaam en de wereld uitdrukt, ontwaakt door een levendige omgang en studie van deze oefeningen.”

Uit “Een nieuwe yogawil en zijn therapeutische toepassing bij angsten en depressies’.
Verschijnt in de toekomst in het Nederlands.

img-trennlinie