De scholingsweg

Het midden-motief

Het zogenaamde midden-motief.
Een door Rudolf Steiner ontworpen schets voor het schilderij van de kleine koepel in het eerste Goetheanum.

De mens, die zich op een geestelijke scholingsweg bevindt, leert, wanneer hij scheppend actief is, het midden te vinden en te behouden tussen de twee verzoekingen: de “wereldvlucht” (rode figuur rechtsboven) en de “wereldbinding” of het aan de wereld gebonden zijn (zwarte figuur linksonder). Hij wijst met een duidelijk gebaar van de armen beide verleidingen terug.

De door Heinz Grill vanaf 1988 ontwikkelde geestelijke scholingsweg is onder verschillende namen bekend geworden. Ze werd oorspronkelijk door hem ‘de yoga uit de reinheid van de ziel’ genoemd. Vanaf ongeveer 1999 spreekt Heinz Grill ook van een ‘nieuwe yogawil’ en de ‘nieuwe yogagewaarwording’. Hijzelf beschrijft zijn scholingsweg samenvattend als volgt:

“Het overkoepelend begrip ‘yoga uit de reinheid van de ziel’ verkondigt echter geen nieuwe religieuze beweging, geen nieuwe yoga met alternatieve oefeningen en maatstaven en ook geen geloofsgroepering, die zich afstemt op een credo of een geïdeologiseerde toekomstige wereld. De omschrijving wil veeleer op een directe manier de innerlijke oefeningsdiscipline beschrijven die door middel van een onderscheidend begrijpen van de diverse samenhangen tussen lichaam en ziel ontstaat. Vanuit deze onderscheidende zienswijze is niet het fysieke lichaam het primaire vertrekpunt, van waaruit de ontwikkeling in de hogere inzichten en bewustzijnsniveaus begint. Het is het bewustzijn, dat door juiste stemmingen, gedachten en oefeningsuitgangspunten tot een hoger niveau getraind wordt en dat zich uiteindelijk via het lichaam, via de spraak, de gebaren en handelingen met wijdte, schoonheid of wijsheid uitdrukt. De yoga beklemtoont het kunstzinnige en esthetische karakter en richt zich met al haar verschillende oefeningen meer op de ontwikkeling van de zogenaamde zielskrachten, namelijk op het denken, het voelen en de wil, die in hun capaciteit verruimd, verfijnd en met geestelijkheid doorlicht moeten worden. Wanneer de zielskrachten primair aangesproken worden en niet het lichaam het transportmiddel ter vervolmaking is, dan is dit in de yoga een rechtstreekse uitdrukkingsvorm van ontwikkeling en van leren. Deze primaire benadrukking van het zielsleven, de eerbiediging en achting tegenover een geestelijke werkelijkheid en de ontwikkeling van de zielskrachten is kenmerkend voor de ‘yoga uit de reinheid van de ziel’.”

  • Het doel van de yoga
  • De studie als basis
  • De synthese tussen geest en wereld
  • Door Heinz Grill zelf werden het scholingsprincipe, de voorbereidingen en de vereisten van de geestelijke scholingsweg uitvoerig beschreven in ‘Oriëntering en doelstelling van de yoga uit de reinheid van de ziel’. Deze brochure kan je hier als een PDF downloaden.

    Het begrip de nieuwe yogawil werd vooreerst geformuleerd door Rudolf Steiner in een voordracht van 30 november 1919 (vind je terug in het boek ‘De missie van Michaël’)