Het doel van de yoga

yogabild-matsyendrasana-drehsitz

Heinz Grill in matsyendrasana,
de draaizit, die een wijdte van het denken en een overzicht vanuit het hoofd tegenover het lichaam beschrijft.

In de brochure “De oriëntering en doelstelling van de yoga uit de reinheid van de ziel” beschrijft Heinz Grill het doel van de yoga in een beknopte vorm als volgt:

“Het doel in de yoga is heel algemeen uitgedrukt een volledige vrijheid. Deze vrijheid, waarvan gesproken wordt, zou echter heel gemakkelijk verkeerd begrepen vormen kunnen aannemen en een soort gevoelsmatige vitaliteit met een extatisch levensgevoel betekenen, of ze zou een heimelijke ik-identiteit kunnen zijn, die uitsluitend op intellectuele maatstaven en het vergelijken van kennis berust. De yoga zoekt echter niet deze uiterlijke vormen en gevoelens van het zich vrij voelen, maar een vrijheid in het zogenaamde Zelf, dat in de yoga omschreven wordt als de hoogste purusa, in het manas, het denken, in het buddhi, het voelen, in het atman, de wil. De vrijheid, die op de weg ontstaat en aan het einde moet domineren, is van een geheel andere lichtkracht dan deze, die in het begin bestaat. De beoefenaar blijft in zijn levensverrichtingen, werken en plichten dezelfde, hij blijft in sommige gevallen bij zijn gewoontes en verandert zijn leven niet volgens alternatieve principes, die een oosters of levensbeschouwelijk accent dragen. Hij wordt enkel eens sterker en stabieler in zijn zielsleven, hetgeen hem in de ontmoeting naar buiten toe een grotere vrijheid geeft. De beoefenaar wordt ook tegenover zichzelf vrijer en kan kleingeestige zorgen, angsten en afhankelijkheden meer als relatieve gebeurtenissen van het bestaan herkennen. Daarom is de vrijheid, die op de ontwikkelingsweg ontstaat niet uiterlijk van aard, ze berust op de beweeglijkheid en dynamiek van het denken, het voelen en de wil, die tot objectieve zielsinstrumenten worden en door een lichtende geest doordrongen en verrijkt worden. Een nieuw en groter bewustzijn komt bij het tot nu toe bestaande. De ziel verruimt zich over de gebruikelijke genetische grenzen heen tot een groter omvattingsvermogen. Zo staat in het begin de mens, die in het karma of in het vlees geboren is , en aan het einde de mens , die in de geest of in purusa geboren is. Om te kunnen slagen moet de weg van het begin tot aan het einde door zuivere omstandigheden geëffend worden en met vrije beslissingen en stappen begaan worden.”

img-trennlinie