Architectuur en bouwkunst

Het atrium in het ontmoetingshuis

Het atrium in het ontmoetingshuis

 

Eetruimte met kogelvormige tafel

Eetruimte met kogelvormige tafel

 

Der Lichtschacht

De lichtschacht

 

“Ritme bevleugelt de ziel, verheft haar, roept haar op nieuwe verbindingen te zoeken en herinnert haar aan de wet van de eeuwige, scheppende kosmos. Ritmische structuren spreken via de ruimtelijke vormgeving tot de ziel en geven deze de nodige thermiek zodat ze zich gemakkelijker voor de eerstvolgende idealen kan interesseren.”

 

Woonruimte met slaapmogelijkheid

Woonruimte met slaapmogelijkheid

 

Tentoonstellingsruimte met plastisch vormgegeven tentoonstellingstafels

Tentoonstellingsruimte met plastisch vormgegeven tentoonstellingstafels

 

Voor de verbouwing van het ontmoetingshuis in Tenno alsook van de seminariehuizen in Cavedine en Lundo ontwikkelde Heinz Grill ideeën voor een binnenshuis-architectuur, die tegemoet komt aan de behoefte van het individu voor een creatieve vormgeving van de woonruimtes die de zintuigen aanspreekt. Deze volledig nieuw ontwikkelde architectuur zoekt een scheppend en zintuiglijk-vrolijk ervaarbaar midden tussen een typisch westerse, meer bepaald antroposofische bouwcultuur en een oosterse bouwcultuur, die zoals bij Feng Shui , yoga of Ayurveda meer de energetische principes in het middelpunt plaatst

“Deze architectuur is zo georiënteerd, dat ze vooral een zo menselijk mogelijke en toch metafysische zintuiglijke ontwikkeling en zintuigelijke aanraking opbouwt. Ze is minder op het energetische principe gericht en evenmin is deze architectuur zo georiënteerd, dat ze enkel puur het geestelijk leven probeert er in te brengen. Door het zintuiglijk principe, dus in het beleven van de verschillende vormen en kleuren, zou de mens een toenemende opwekking van interesse moeten verkrijgen en zou hij bepaalde aangename impulsen in de ziel moeten bespeuren, die hem tenslotte verder motiveren en verder verzoenen met het denkbaar doel om het sociale leven en het zielsleven te activeren.”

De vormgeving van de vormen, de kleuren en vooral de verbanden tussen de ruimte-elementen zouden de blik naar buiten moeten leiden en met de levendige, zintuigelijke prikkelingen kosmische kwaliteiten zoals licht en warmte, dus zogenoemde etherkrachten, in de ziel doen ontbranden. Men zou misschien minder in de fysieke betekenis maar meer in de ziels-kosmische betekenis van een lichtruimte of lichthuis respectievelijk warmtehuis kunnen spreken. Ook door de ritmische vormgeving van de vormelementen t.o.v. elkaar moet de ziel aangespoord worden, verbindingen te zoeken. Deze architectuur wil daarmee aan de behoefte naar ziels-geestelijke ontwikkeling alsook naar verruiming van de relatiebekwaamheid tegemoet komen.

“Het ritme in een ruimte bevrijdt de ruimte gemakkelijker uit het zogenoemde zinnelijk zwaar zijn. Het tegengestelde van ritme, is het wezen van de zwaarte, van de bindingen, het totale passief-zijn. Ritme zelf maakt actief, terwijl vele vormen, die niet ritmisch of monotoon zijn, de ziel passief stemmen. Ritmische structuren verlevendigen het gemoed en ze roepen op om zich met de zintuigen met de buitenwereld te verbinden. De ritmische structuur werkt altijd stimulerend op het zintuiglijk proces en zijn belevenisvormen, zodat de mens in zijn allerdiepste zijn het verbindende wil zoeken. Als gevolg van een ritmisch beleven voelt de ziel zich sympathisch. Bij deze ritmische vormgevingen, die hier natuurlijk niet in de volmaaktheid gepresenteerd worden, maar enkel een stimulans kunnen voorstellen, kan men toch gewaarworden hoe deze het gemoed uitdagen om het verbindende in de menselijke sfeer te zoeken. Hoe gunstiger de totale ritmische doorvorming van een appartement, een gans huis, bijvoorbeeld de binnenhuisarchitectuur, geslaagd is, des te meer roept deze structuur via het zintuiglijk- of waarnemingsvermogen de mens op tot het zoeken van verbindingen in het menselijk leven.”

De ideeën van de nieuwe yogawil over een verruimde en kunstzinnig sympathieke bouwcultuur werden reeds binnen het kader van verschillende conferenties in dialoog met antroposofische kunstenaars en architecten, alsook direct in verschillende bouwprojecten met de desbetreffende handwerkers en de bouwmeesters verder ontwikkeld.

img-trennlinie

De basisgedachten van deze bouwimpuls van Heinz Grill vindt u in de volgende literatuur

“Die Idee der Synthese zwischen Spiritualität und Baukunst”
De gedachten van dit boek plaatsen vooral de relatie van de mens tot de woonruimte in het middelpunt van de beschouwing. Het boek bevat talrijke foto’s over de architectuur in het ontmoetingshuis in Tenno.

“Aspekte einer beginnenden Synthese von Spiritualität und Baukunst”
Met een voordracht van Peter Frank Heyne, “Over de verandering van het nuttigheidsprincipe”, Karl-Dieter Bodack “Werkingen van de architectuur op de mens” en Heinz Grill “De christelijke impuls van het bouwen”

“Das Wesensgeheimnis der Seele”
Dit hoofdwerk van Heinz Grill bevat als fundamenteel studie- en scholingsboek de essentiële inhouden voor de ontwikkeling van de zo belangrijke licht- en warmtekrachten in de ziel, alsook voor de opbouw van spirituele, kunstzinnige en sociale processen in het leven.

Aan te raden literatuur van andere auteurs over dit thema:

Rudolf Steiner, “Wege zu einem neuen Baustil”
Met diepgaande ideeën over het bouwen, die tijdens de bouw van het Goetheanum werden vormgegeven