Cultuurimpulsen

kulturimpulse-ichskizze

“In het Ik bevindt zich het centrum van de vrijheid. Deze vrijheid van het Ik is in onze geschiedenis niet altijd het geval geweest. Pas de laatste jaren is de noodzaak sterker in het leven naar voor gekomen dat het individu stap voor stap tegenover alle uiterlijkheden, alle meesters, alle leerstellingen en leraars, alle kerken of ook alle gemeenschappen tot deze eigen positie moet komen.”

 

Uit “Initiatorische scholing, het hartsmiddelpunt en de positie in het leven”

 

Het geestelijk onderzoekswerk van Heinz Grill vond de laatste jaren op vlak van tal van levensgebieden. Op de volgende pagina’s willen wij graag enkele door hem geformuleerde gedachten voor de verschillende cultuurgebieden voorstellen en u tevens vertrouwd maken met de daarmee verbonden literatuur.

De imaginaties (geïnspireerde gedachten), die Heinz Grill voor deze levensgebieden uitgewerkt heeft, maken een deels verrassende nieuwe toegang mogelijk tot de overeenkomstige levensgebieden en verklaren de zielsgeestelijke wetmatigheden, die achter de fenomenen staan.

Steeds wanneer imaginaties door de mens opgenomen worden en concreet in het leven vorm gegeven worden, ontstaan er nieuwe impulsen voor de cultuur.