De zielsoefeningen

De kersenbloesem is ook in de Bachbloesemtherapie bekend en bedaart de hevig opkomende gevoelens en angsten. Bloesems zijn volgens het geestelijk onderzoek van Rudolf Steiner en Heinz Grill met het menselijke zielsleven heel innig verwant.

 

In zijn gehele gedaante, die wij als een soort gebaar tegenover het licht en de zon kunnen beleven, drukken zich bepaalde deugden van het zielsleven uit. Deze gedaante, in de zin van een zielsoefening, op onszelf laten werken, doet in ons een innerlijk begrijpen van zijn wezen rijpen.

 

Met het begrip van de zielsoefeningen omschrijft Heinz Grill een breed palet aan oefeningen, die voor het activeren en harmoniseren van de drie zielskrachten; het denken, het voelen en de wil, dienen. Dit omvat in de meest eenvoudige zin de terugkeer van de dag, waarbij de eigen individualiteit objectiever en helderder in zijn relatie tot de buitenwereld en tot de medemensen begrepen kan worden. Maar ook waarnemingsoefeningen tot de plantenwereld, tot het weer en andere natuurfenomenen scholen de bekwaamheid tot een objectieve waarneming, die opnieuw de basis vormt voor de verruiming van onze waarnemingsvermogens in het “bovenzintuiglijke”.

“Een oefening waarbij de opmerkzaamheid voor een bepaalde tijd tot een concrete zaak, een object of een idee gericht wordt, is een ziels- of bewustzijnsoefening. Door de toewijding ontstaat rust en innerlijkheid. Het denken wordt van het wens- en wilsleven gescheiden. Deze fijne scheiding leidt tot nieuwe inzichten en indrukken. De ziel openbaart zich als een lichtwezen.”

Uit “Harmonie in het ademen”

De door middel van de zielsoefeningen ontwikkelde bekwaamheid om tot een vrije, objectieve waarneming en gedachtevorming te komen, evenals de daaropvolgende concentratie-ontwikkeling is elementair voor het voorspoedig en succesvol bewandelen van een esoterische scholingsweg.

img-trennlinie