Duchovný pohľad na zemetrasenie v Turecku

Uverejnené dňa 15. februára 2023

Autor: Heinz Grill

Mapa zobrazuje oblasť zemetrasenia na hraniciach so Sýriou
Foto: Juri V. Licencia: Creative Commons

Geologicko-fyzikálnu príčinu tohto silného zemetrasenia s obrovskými materiálnymi škodami a ľudskými obeťami by nepochybne malo byť možné vysvetliť. V zóne, kde došlo k vážnej deštrukcii budov a stavieb, sa stretli tri rôzne podpovrchové platňové zóny: arabská, anatolská a euroázijská. V dôsledku výboja napätia, ktoré platne v mieste ich stretu vyvolajú, sa zem náhle masívne pohne a na povrchu spôsobí deštrukciu.1) Pozrite si video na webovej stránke „Zemetrasenie – definícia – pôvod a typy“ zo dňa 15. februára 2023

Takýto geologicko-fyzikálny výklad zemetrasenia však ponecháva nezodpovedaných veľa otázok. Prečo dochádza k výbojom napäťových stavov zeme? A možno by sme mohli položiť ešte kauzálnejšiu otázku: prečo pod zemským povrchom prebiehajú najrozmanitejšie pohyby jednotlivých dosiek, ktoré sa na seba nasúvajú podobne ako ľadové kryhy? Zem a jej vnútorné pohyby pre nás zostávajú veľkou záhadou a hoci je dnes pomocou pokročilých techník možné vykonať rozsiahly výskum, zatiaľ nie je možné vyvodiť skutočne hodnovernú a holistickú interpretáciu ničivých prírodných javov.

Pre rozbor duchovnej príčiny si možno položiť otázku, do akej miery sa ľudské vedomie zhoduje s hlbšími pomermi zeme. V každom prípade existuje v činnosti ľudského vedomia jav, ktorý označujeme projekcia. Ide o bežný psychologický a univerzálny fenomén ľudskej interakcie. Vo vzťahu k svojim blížnym ich namiesto zdravej sebareflexie, myšlienkovej a pocitovej analýzy a vo výsledku z nich vznikajúceho vnímania unáhlene obviňujeme a premietame na nich svoje nedostatočné, nedokonalé vedomie.

Fyzická príčina zemetrasenia je nepochybne stanovená správne. Celkový kauzálny význam zemetrasenia sa však netýka len mechanizmu geologických účinkov, ale vplýva na celé ľudstvo a interakciu najrozmanitejších duší na svetskej úrovni. Takto sa zemské platne posúvajú v hlbšej vnútornej vrstve zeme, vytvárajú napätie a hýbu sa, zatiaľ čo ľudia z rôznych miest, vedení rôznymi záujmami vytvárajú každý deň početné projekcie. Turecko zjavne nie je nezaujímavé pre ciele s odsudzujúcim charakterom. Je zarážajúce, že pri väčšine zemetrasení ostáva postihnutých veľmi veľa chudobných ľudí.

Pri duchovnom náhľade sa nad obrazom zničených domov vynára zvláštna bytostná postava, ktorá pôsobí veľmi manipulatívne, lunárne a skryto ako cynická a sarkastická. Bolo by prirodzené analyzovať túto entitu ďalej, ale to by viedlo príliš hlboko do ezoterickej oblasti. Zemetraseniam sa dnes dá pomôcť. Zdá sa však, že tento technický zásah nehrá v hroznom nešťastí, ktoré sa stalo v Turecku, hlavnú úlohu. Oveľa viac ju zohráva sféra projekcií, ktorá predurčenie stanovené na fyzickej úrovni vedie až k obludnej a vážnej katastrofe.

Táto prírodná katastrofa sa nemôže zapísať do svetových dejín inak, než že vyvolá určité politické dôsledky. Štátne systémy budú pravdepodobne kritizovať iné štátne systémy. V každom prípade je Turecko výrazne oslabené a kvôli stratám sa môže stať krajinou, ktorá si vo svete viac nedokáže udržať svoju konkurenčnú pozíciu. Žiaľ, ako som avizoval v ročnej prognóze, v budúcnosti prídu ďalšie údery.

Protipólom k projekciám je intenzívna práca vedomia, ktorá nepozostáva z profánnych meditácií, dobre mienených želaní či afirmácií, ale ktorá skúma a poznáva fenomény sveta do hĺbky, a to nielen na materiálnej úrovni, ale zohľadňuje celý potenciál rozvoja človeka.2) V knihe „Duševná dimenzia jogy“ v kapitole „Rozvoj sily vedomia nezávislej od projekcií – adžňá-čakra“ je popísaný rozdiel medzi projekciou a jasnou tvorbou myšlienok. Ak vezmeme do úvahy učenie jogy z pohľadu čakier, táto aktivita by zodpovedala takzvanému šiestemu centru. V rovnakom zmysle hovorí o duši vedomia antropozofia.3) Pozri tiež Rudolf Steiner v „Teosofia“ (GA9 s. 14 a nasl.) o duši vedomia a myslení bez tela. Tento potenciál, ktorý má byť rozvinutý a ktorý má sídlo v oblasti čela, Aristoteles opisuje ako dianetiku. Rozvoj ľudského tvorivého potenciálu vyvážene vyžaruje do sféry svetov, zatiaľ čo projekcie môžu viesť k rastúcim konfliktom a v konečnom dôsledku k nebezpečným prírodným katastrofám.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Pozrite si video na webovej stránke „Zemetrasenie – definícia – pôvod a typy“ zo dňa 15. februára 2023
2 V knihe „Duševná dimenzia jogy“ v kapitole „Rozvoj sily vedomia nezávislej od projekcií – adžňá-čakra“ je popísaný rozdiel medzi projekciou a jasnou tvorbou myšlienok.
3 Pozri tiež Rudolf Steiner v „Teosofia“ (GA9 s. 14 a nasl.) o duši vedomia a myslení bez tela.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *