Úplná kobylka – purna salabhasana

Záznam bol zhotovený spontánne pri jednom z ďalších vzdelávaní a žiaľ jeho svetelná kvalita nie je dostatočná. Predsa však vďaka nemu môže pozorujúci veľmi dobre študovať dynamické nasadenie v chrbte a predovšetkým vnímať a naštudovať momenty odpútania, počas ktorých sa vedomie zozbierava, koncentruje a momenty, počas ktorých je telo aktívne, vôľovo uchopené. Zákony éteru sú mnohoraké a z časových dôvodov možno objasniť len ich určitý jednotlivý aspekt. Tu v kobylke cvičiaci demonštruje, ako je telo na jednej strane na istý čas akoby oslobodené od sily gravitácie, a hneď v ďalšom momente sa z tohto odpútania, oslobodenia vyšvihuje nahor, do vzpriamenej formy.

Ramená sú umiestnené pod telom, ako silná a predovšetkým ďaleko vsadená páka. Táto páka musí byť mocne, silno nasadená. Zároveň vyžaduje kobylka pohyblivosť vo všetkých častiach chrbtice, predovšetkým v horných a stredných partiách. Pokiaľ táto pohyblivosť chýba napríklad v hrudnej chrbtici, nepodarí sa úplné vzpriamenie tela do usporiadanej klenby polmesiaca. Je potrebné bezpodmienečne sa vyvarovať vynúteniu tohto postavenia prostredníctvom nasadenia sily bez flexibility chrbtice, pretože toto pôvabne akrobatické postavenie môže nepríjemne zaťažiť krčnú chrbticu a vyvolať bolesti.

Viacnásobne za sebou idúce vchádzanie do ásany kladie relatívne veľký nárok na schopnosť dynamickej koordinácie chrbtice. Súčasne cvičiaci zachováva vedomie vrámci napätí a musí vzájomne starostlivo zladiť momenty pustenia tela pri súčasnom uchopení chrbtice a nasadení pákovej sily. Prekonanie tela a uchopenie tela nachádzajú v tomto videu elegantný výraz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *