Rok zničenia Ja – vināśa
Prognóza na rok 2023 – 2. časť

Zverejnené 31. decembra 2022

Autor: Heinz Grill

Všeobecné krátke zhodnotenie

Rok, ktorý je pred nami, vyjaví veľkú polaritu medzi narastajúcim a fixujúcim sa ničením Ja a možným, citlivým, a zatiaľ klíčiacim, veľmi čistým posilnením Ja. Ľudia budú silno poháňaní po vojne prahnúcimi motívmi a činmi, ktoré u ľudí, ktorí budú týmito emóciami najviac ovládaní, spôsobia skutočné zničenie. Sánskrtské slovo pre zničenie je vināśa. Tento rok prinesie veľmi silné rozšírenie cudzieho aj vlastného ničenia. Ātma-vināśa znamená zničenie Ja, ktoré sa prejavuje ako prostredníctvom choroby, tak aj prisvedčením deštruktívnemu spôsobu správania. Nápadnou však bude polarita medzi tými, ktorí skutočne tvoria prvý kvet ľudského Ja a tými, ktorí sa prostredníctvom agresie sami oslabujú a čiastočne sa dokonca ničia.

Jedna z najväčších záťaží, ktoré budú navonok citeľné, zasiahne zdravie jednotlivcov. Infekcie so stále ťažším priebehom, psychické problémy a napokon rôzne prejavy demencií a predovšetkým rakovina, budú ťažko doliehať na jednotlivých ľudí a z tejto stránky budú oslabovať celkovú perspektívu ľudstva. Prostredníctvom očkovania vznikli ochorenia krvného obehu a náchylnosti na problémy pohybového aparátu, ktoré budú ďalej pokračovať. Podobne bude narastať aj výskyt úrazov, spôsobených rôznymi záťažami človeka.

Veľký reset (Great Reset) obsahuje niektoré idey, ktoré z čisto materiálneho hľadiska nie sú celkom nerozumné. Duch je však z plánu tohto veľkého resetu úplne vylúčený. Umelá inteligencia, ktorá má človeka zachrániť, stroskotá a všeobecne môžeme povedať, že tento rok budeme vo vzťahu k veľkému resetu ešte spínať ruky nad hlavou. Duchovné hierarchie sa odvracajú od tých, ktorí prijímajú tieto bezduché idey veľkého resetu, a preto vedie táto cesta k zničeniu Ja, teda ātma-vināśa.

Čo prinesie ekonomika a hospodárstvo? Vojna a inflácia patria k sebe, obe dosiahnu veľké rozmery a dôjde k ničeniu. Zo zmätenosti a úzkosti bude veľa ľudí volať po vojne a nie je vylúčené, že prídu veľké údery. Predsa však je prítomná tendencia, že hospodárstvo sa udrží cez rôzne fázy prostredníctvom rôznych odkladov a kompenzácií.

Skupiny v rastúcej miere stroskotajú, zatiaľ čo jednotlivci, ktorí sa školia až k hlboko siahajúcemu poznaniu, budú výrazne prekvitať. Nemecko stojí pod znamením násilia, to je znamenie, ktoré je skutočne viditeľné v takzvanej astrálnej ríši a nadobúda ničivú podobu, kým Taliansko musí niesť ťažké zdravotné bremeno.

Budova vysokej školy nazývanej Slnečná oáza v Naone

Všetky projekty, ktoré budú teraz založené, musia znášať ťažkosti a väčšina z nich stroskotá.

Na spirituálnych cestách sa ukážu veľmi veľké polarity. Na jednej strane sa zrkadlia ilúzie úplného úniku od sveta a na druhej strane zápas o pravdy a samostatnú spirituálnu schopnosť úsudku. Únik do náboženských spoločenstiev však predsa ostane veľmi veľký.

Pri pohľade na spiritualitu Slnečnej oázy sa tiež ukáže veľká polarita. Budú tu ľudia, ktorí ju budú najprudšie kritizovať a želať jej všetky možné škody, a bude niekoľko osôb, ktoré ovplyvnia veľmi priaznivé budovanie a pokrok a tým prinesú značný príspevok k mieru vo svete.

Prichádzajúci rok bude aj rokom prekvapení. Niektoré osoby povstanú z tmavých, nepríjemných podsvetí a budú v podstatnej miere zastávať spravodlivosť a vyjasnenie v prospech rozumnosti.

Presnejšie vypracovanie a vysvetlenia budú nasledovať v ďalších článkoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *