Prognóza na rok 2023 – 3. časť

Zverejnené 1. januára 2023

Autor: Heinz Grill

Pre budúcnosť nadobudne význam len to, čo človek skutočne stvoril

Všetky činy, myšlienky, rozhodnutia a želané ideály, ktoré človek dlhodobo sleduje s múdrosťou, svedomitosťou, v dobrej súvislosti so spirituálnym školením a súčasne s jasným vnímaním reality doby získavajú znamenitý kultúrny význam pre budúcnosť. Chýbanie tejto vlastnej ľudskej múdrostiplnej tvorivej sily, ktoré možno pozorovať pri nečinnom očakávaní, alebo pri slepom nasledovaní rýchlych ideológií, vedie k úplnému protikladu a posilňuje práve tendenciu k vojne a konfliktom vo svete. Duchovne videné chce dnes človek vstúpiť do svojej rastúcej tvorivej sily a k tomu si nechce zvoliť ideologický pojem boha, pri ktorom boha ako tvorcu stavia na piedestál a sám seba tituluje ako poslušného dobráka, ale chce sám pátrať po zdrojoch múdrosti a uskutočňovať z ideí ideály. Táto aktivita, keď sa deje rozumne a s jasnou oddanosťou tým najlepšie formovaným ideálnym predstavám, vytvára mierové hnutie na univerzálnej úrovni. Je nenásilná, vedomá a potrebuje obeť osobných egoizmov, väzieb a všemožných kompenzácií.

Heinz Grill vysvetľuje počas umeleckých dní na začiatku roka 2023 pojem takzvaného strážcu prahu

Veľký protipohyb k tomuto snaženiu je však dnes prítomný vo svete prostredníctvom falošného chápania pojmu lásky. Veľa ľudí sa dnes spolčuje a prežívajú samých seba ako nositeľov novej doby. Hovoria o kultúrnom poslaní. Tieto úsilia sú z ľudského hľadiska veľmi chvályhodné, ale chýba im pohľad na prah, pred ktorým stojí celé ľudstvo. Čo je tento prah? Čo znamená takzvaný strážca prahu, ktorého spomína vo svojich spisoch Rudolf Steiner a o ktorom aj sám píšem?

Celkom prakticky označuje prah prechod z jednej izby do druhej, alebo môžeme hovoriť o mentálnom prahu. Horolezec, ktorý sa vydá na odvážny zážitok, musí premôcť prah svojho strachu. Z duchovného hľadiska musí každý, kto by chcel dosiahnuť pokroky, pomocou vynikajúco rozvinutého rozlišovania rozpustiť svoje väzby, subjektívne priania a karmické zamotania, aby mohol vstúpiť cez prah do celkom inej dimenzie skutočnosti, konkrétne do duchovnej skutočnosti a získavať tam nové vnemy. Túto cestu si dnes predstavujú všetci ľudia príliš jednoducho. Vyslovujú žiaľ často vety, ktoré sú úplne nepoužiteľné pre solídne školenie vedomia, ako napríklad, že človek sa musí len odvrátiť od vonkajšieho myslenia a vstúpiť do svojho vlastného bytostného vnútorného Ja. Alebo hovoria o prirýchlom prežívaní vlastnej pravej bytosti a zamieňajú ju s Kristom, s pravým Ja a so stavom sebauskutočnenia. Aby človek z vlastnej sily zmysluplne prešiel prahom medzi pozemským a duchovným svetom, je potrebné exaktné rozlišovanie medzi tým, čo je pominuteľné a nepodstatné, a tým, čo sú vyššie hodnoty s trvalým charakterom.

Skica na tabuli nakreslená pri príležitosti umeleckých dní ukazuje, že keď človek prichádza k prahu, navonok vystupujú podvedomé väzby a zahaľujú ho (obrázok dole). Na druhej strane prahu sa nachádza oblasť, z ktorej musia byť rozvíjané obsahy, aby človek dosahoval pokroky.

V dôsledku skutočnosti, že mnohí ľudia sa spájajú, ale nepoznajú toto rozlišovanie medzi väzbou a trvalými hodnotami, dostávajú sa títo do ľudských konfliktov a zo zdanlivo láskyplného spojenia čoskoro rozvinú nepríjemnú antipatiu. Mnohé novovytvorené spoločenstvá stroskotajú práve na základe ešte veľmi nezrelého pochopenia lásky. Najlepší priatelia zrazu objavia, že sú nepriateľmi.

Ľudský vývoj však neustále napreduje a mnohí ľudia skutočne vstupujú do novej brány, ktorá obsahuje istý druh prahu k ďalšej forme dozrievania vedomia. Keď rozvinuli dobrú rozlišovaciu schopnosť medzi väzbou a trvalými hodnotami, môžu sa stať hviezdami žiariacimi pre budúcnosť, zatiaľ čo bez tohto rozlišovania sa budú cítiť ako vrhnutí späť a dostanú sa do konfliktov práve so svojimi priateľmi a príbuznými. Priatelia sa preto nezriedka stanú nepriateľmi a osoby, ktoré sme doteraz vnímali kriticky, sa zrazu naopak stanú pomocníkmi v núdzi.

Jednotlivec dnes každopádne prichádza stále bližšie k prahu duchovného sveta. Tento ho však nenechá len tak prejsť, ako by si to ľudia jednoducho mohli predstaviť. Tento prah do krajnosti vyzýva jeho celkové sily myslenia, cítenia a vôle a preto je v nadchádzajúcom roku nevyhnutné vytrvalé denné nasadenie smerujúce k pravde, rozlišovaniu a uskutočneniu cieľa. Deň bez tohto úsilia uvrhne človeka späť do izolácie a straty vzťahov.

Nasleduje pokračovanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *