Výhľad na rok 2023 – 1. časť

Uverejnené dňa 30. decembra 2022

Autor: Heinz Grill

Ako sa dá dospieť k vízii a predpovedi pre budúcnosť?

Dnes má každý človek možnosť vyhľadať si citáty Nostradama, pravdepodobne najznámejšieho jasnovidca pre impulzy budúcnosti. Nostradamus priniesol duchovné vízie, ktoré však boli ľudstvu odovzdané v zašifrovanej podobe.

Ako možno predpovedať víziu budúceho ekonomického systému? Jasnovidci, ktorí vo vývoji viac zohľadňovali ducha, sa menej venovali ekonomike ako takej. Zdá sa, že sa jedná o oblasť materiálneho výskumu.

Jedným zo spôsobov preto je, pozorne študovať výroky Ernsta Wolffa a rôznych ekonomických expertov, ktoré skutočne vznikajú na základe analýzy systému, a tak získať predstavu o tom, aké udalosti, ťažkosti a prípadné kolapsy by sa mohli odohrať v budúcnosti. Analýzy ekonomického experta sú založené na skutočnom výskume a končia závermi, ktoré z neho vyvodil. Nie sú teda typickou duchovnou víziou.

V zásade nastáva veľký problém, keď niekto na základe vízie uvádza isté vyhlásenia, ktoré predpovedajú budúcnosť, ale dostatočne ich nezdôvodní. Relatívna hodnota týchto vyhlásení sa javí veľmi zreteľne. Napríklad, ak sa niekto riadi týmito výrokmi, veľmi ľahko prepadne nie práve prospešnej ambícii, chrániť sa pred nebezpečenstvami a tak sa zachrániť v čisto vonkajšom živote bez toho, aby sa pozeral na celok. Predpovede, ako napríklad tie od Irlmeiera, bavorského jasnovidca, môžu byť do určitej miery správne, avšak vždy v sebe nesú nebezpečenstvo, že sa pod vplyvom udalostí danej doby stanú úplne mylnými, a keďže neobsahujú koherentnú logiku, logiku, ktorú je možné spojiť s myšlienkou vývoja človeka, viažu jednotlivca hlbšie na jeho ego a na jeho inštinkt sebazáchrany. V týchto vyhláseniach často chýba vízia skutočnej budúcnosti. Strach z negatívnych osudov získava prostredníctvom výrokov, ktoré sa bežne dostávajú k ľuďom, exponenciálnu zložku a jednotlivec ešte nevie, ako má zaobchádzať so skutočnými fenoménmi doby. V rámci polarít, ktoré sa hromadia, neexistuje produktívna orientácia. Napodiv, negatívne proroctvá majú veľmi príťažlivý charakter a ľudia ich radi čítajú.

Duchovný pohľad chce fenomény doby dostatočne pochopiť, ozrejmiť a zároveň nájsť spôsoby, ktoré prinesú čo najpriaznivejšiu reakciu na nadchádzajúci rok. Správne úsudky založené na duchovno spirituálnom základe v žiadnom prípade nevyvolávajú strachy, ale umožňujú odvážne iniciatívne kroky ku konaniu a v konečnom dôsledku poskytujú jasné vnímanie očakávaných negatívnych udalostí, ako aj priaznivejších vývojových procesov.

Vypracovanie vízie na rok 2023

Kto môže predpovedať budúcnosť? Niekto, kto sa školí v tom, ako získať náhľad do posmrtného sveta, a to nie prostredníctvom rýchleho zážitku na prahu smrti, reprezentovaného náhlymi vystúpenia z tela, ale tým, že vykonáva činnosti, ktoré vedú k narastajúcemu poznaniu duší, ktoré už opustili zem, pozoruje mimoriadne javy. Ani tieto od tela oddelené duše však nedokážu predpovedať budúcnosť. Pre nahliadnutie do budúcnosti musí človek uprostred všetkého protirečenia udalostí, závislostí, zmätených pozícií a bludných pochybností, sám študovať fenomény pozemského sveta, ako aj posmrtný svet a napokon aj ponad nimi sa rozprestierajúci duchovný svet s jeho zákonitosťami. Rovnako ako môže človek štúdiom histórie urobiť významné vzdelávacie pokroky v poznaní, kedy a v akom čase sa vedú vojny, môže ešte vo väčšej miere zostavovať relatívne dobré predpovede pre budúcu skutočnosť starostlivým a opakovaným vnímaním duchovného a duševno-posmrtného sveta. Tieto sa však nedajú vždy presne definovať, nakoľko kvôli vplyvu človeka podliehajú výkyvom. Od chvíle, keď sa napríklad v určitom národe utvrdí vôľa urobiť niečo pozitívne a morálne vysoké, možno zabrániť vážnym ranám osudu, ako sú vojny, a na druhej strane, mnohé zanedbania, najmä tie, ktoré nastávajú v duchovnej oblasti, vyústia s najväčšou pravdepodobnosťou do konfliktov a nárastu násilia vo svete. Vízia budúcnosti však môže byť vytvorená s veľmi vysokou mierou istoty zo spolupôsobenia ľudí, ktorí v sebe nesú určitú vôľovú štruktúru a duší, ktoré prebývajú v posmrtnom svete. Tieto vízie potom nemajú materialistický charakter, nepodliehajú polaritám v hodnotení dobra a zla ako výlučných štandardov a zahŕňajú možnosť, že človek sa prácou na vízii budúcnosti skutočne pozdvihne k ideálu, spolu utvára budúcnosť a zabraňuje úderom prinášajúcim nešťastie.

Ale skutočná vízia, ktorá viac vyzýva na formovanie budúcnosti, je menej atraktívna ako odporné zastrašujúce vyhlásenie. Pre skutočnú víziu sa stávajú nevyhnutnými štúdium a diskusia, a to nielen u toho, kto ju navrhuje, ale aj u toho, kto ju čítajúc ústretovo prijíma.1) Fotografia v článku zobrazuje nový dom postavený celý z dreva, ktorý je súčasťou Slnečnej oázy.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Fotografia v článku zobrazuje nový dom postavený celý z dreva, ktorý je súčasťou Slnečnej oázy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *