Luk – dhanurásana

Zdravotné pôsobenie vlastnej dynamiky chrbtice

Autor článku Heinz Grill:

Obraz cviku

Stred a periféria vytvárajú geometrický tvar kruhu. Bod v strede ukotvuje kruh s jeho pravidelnosťou v jeho vlastnom centre. Harmonický a jednotiaci zaobľujúci pohyb zviditeľňuje perifériu, ktorá predstavuje navonok i dovnútra istý druh nekonečnosti.

Bogen-dhanurasana

Luk v joge sa rozvíja z chrbtice, z jej vlastnej dynamickej sily napínania. Chrbtica sa posúva nahor smerom k hrudnému košu, ako aj smerom k nohám, v protismere k zemskej príťažlivosti a sama zo seba nadobúda nepretržité napätie.

Akonáhle sa cvičiaci dokáže vyhnúť tejto nie celkom jednoduchej a namáhavej dynamike, ktorá sama začína z chrbta a jeho muskulatúry, čiže keď v oblasti drieku a hrudného koša len pasívne dáva do pohybu naťahovaním nôh smerom hore Musculus trapezius, Musculus latissimus dorsi, Musculus qaudratus lombarum, Musculus longissimus a Musculus longissimus thoracis,1)Musculus trapezius , trapézový sval, leží obojstranne na hornej chrbtici a siaha od záhlavnej kosti až po dolné hrudné stavce a po stranách až po lopatku.
Musculus latissmus dorsi je široký chrbtový sval, ktorý sa nachádza pozdĺž chrbtice.
Musculus quadratus lumbarum je jeden z hlbokých brušných svalov
Musculus longissimus je najdlhší kostrový sval chrbta, siaha po celej dĺžke chrbta, od krížovej kosti až ku hlave.
Musculus longissimus thoracis je hrudná časť najdlhšieho svalu. veľmi ľahko v dolnej časti chrbta vzniká nával krvi a regenračný účinok, ktorý v sebe luk potenciálne nesie, sa vôbec nedostaví. Luk by mal nerušene rásť do výšky s gráciou zo svojej vlastnej dynamiky a takýmto spôsobom predstavovať obraz radosti z metabolizmu a regenerujúcej aktivity.

Význam metabolizmu

Sily metabolizmu, ktoré sú lokalizované najmä v horných tráviacich orgánoch, v oblasti žalúdka, pankreasu, žlčníka, potrebujú pre svoju stimuláciu taktiež pohybové aktivity a zdravé zapájania vôle. Veľa sedavých činností a jednostranné intelektuálne preťažovanie postupne oslabujú túto oblasť trávenia, ktorá s ohnivým nasadením musí pripraviť veľa enzýmov na premenu výživy. Tým, že zdravá vôľová aktivita vzniká práve z chrbtice v zmysle narastajúcej napínajúcej sily, prebúdzajú sa tieto sily látkovej výmeny v oblasti žalúdka a pankreasu a nastáva okamžité pookriatie.

Nasadenie pohybu v luku

Pre cvičiaceho je luk spočiatku neobvyklý, nepohodlný a obtiažny. Vysoké napätie chrbtice v smere ku stehnám a kolenám si už vopred vyžaduje prístup k samostatnému impulzu nosného a kĺzavého napnutia vychádzajúceho určitým spôsobom zo stredu, to znamená z centra tela, tvoreného chrbticou. Perifériu tvoria končatiny, nohy, ruky ako i hlava. Kde sa však nachádza tento bod stredu? Je na driekovej chrbtici, relatívne hlboko v porovnaní s celkovou chrbticou, alebo je vyššie, asi na 8., 9., 10. hrudnom stavci?

Luk

Pozorovanie luku ukazuje, že napätie v dôsledku ľahnutia si na brucho má tendenciu vznikať z driekovej chrbtice a preto ťažisko, z ktorého sa luk rozvíja dohora, nenachádzame v hrudnej oblasti. Avšak tým, že ťažiskom je brucho, nedá sa chrbtica ešte dostatočne dynamizovať a cvičiaci je relatívne silne rukami fixovaný na periférii v zmysle napätia v ťahu. Tento ťah neumožňuje trvalú plynulosť v šiji a skôr vzniká obraz kruhu, ktorý svojim vlastným fixovaním premiestňuje svoj vnútorný stred. Napätie na periférii je príliš silné.

Vďaka šikovnému uvoľneniu, spojenému so značne vysokou mierou pohyblivosti v chrbtici, sa cvičiacemu môže podariť premiestniť ťažisko viac dovnútra do stredu a napokon sa stehná dajú riadne dynamicky vzoprieť dohora až ku kolenným kĺbom. Cvičiaci potom leží na hrudnom koši a už nie na bruchu. Jeho rovnováha sa zdá byť citlivá, zatiaľ čo periféria s končatinami, šijou a hlavou, sa dá pohybovať mimoriadne ľahko a rýchlo smerom k budujúcej, do výšky orientovanej formy luku.

Liečebné účinky cviku

Liečebné účinky tohto cviku, ktorý sa centrálne napriamuje z hrudnej chrbtice hore do nôh, a istým spôsobom dokonca levituje do výšky, súvisia práve s tým, že drieková chrbtica získava zo stredu, stavec po stavci, neobyčajnú a novú impulzívnu silu a je tak dynamizujúco oslovené väzivo chrupaviek. Do medzistavcového tkaniva a väzivových zón, ktoré sa tam nachádzajú, bezprostredne preniká špecifické regeneračné prekrvenie. Chrbtica sa javí ako dokonalý luk z dreva. Keby bol tento luk vyrobený z príliš suchého dreva, tak by sa pri napnutí zlomil; keby bol ešte z celkom zeleného, šťavnatého jarného dreva, nemal by žiadnu silu napnutia, vyznačoval by sa iba mäkkosťou. Bezchybný luk, ani príliš suchý, ani príliš vlhký, vo všetkých častiach v trvalej dynamike, elastický, voľne držaný vo svojej celkovej jednote a tým radostný v impulzívnej rýchlosti, daruje chrbtici a všetkým stavcom ideálne budujúce zásobovanie látkovej výmeny.

Okrem tohto liečivého pôsobenia trvalej, zo stredu zvolenej napínacej sily, sa práve chrbtové svaly nepriamo aktivujú a posilňujú. Ako to uvádza Günther Praunger vo svojej práci „Rytmické štruktúry“, tak ako v pečeni, v obličkách, v slezine, či v srdci, sa po vykonaní luku prívod krvi harmonicky rozdeľuje a zablokované časti sa uvoľňujú, zatiaľ čo menej zásobované orgány sa lepšie integrujú. Prúdenie lymfy zaznamenáva vysoké oživenie svojho prietoku. Okrem tohto harmonizujúceho a aktivizujúceho pôsobenia na látkovú výmenu môžu napokon mimoriadne priaznivo pôsobiť parasympatické nervy so svojou regeneračnou silou.

Pomocná pozícia k luku

V dôsledku náročnosti, ktorá vychádza už zo samotnej nepríjemnej polohy oblúka položeného na bruchu a v ktorej cvičiaci sotva nachádza prístup k hrudnej chrbtici, môže byť podpora zo strany tretej osoby veľmi príjemná a môže byť účinnou pomocou. Najprv označí pomocník alebo jogový učiteľ miesto na chrbte, z ktorého má ako z centra vychádzať napnutie. Je to oblasť približne medzi 8. a 10. hrudným stavcom, čo je pomerne ďaleko nahor od driekovej oblasti. Cvičiaci sa následne skúša vlastnou silou napriamiť nahor v smere ku spodku chrbtice a čo najviac posunúť dohora kolenné kĺby. Hlava zostáva v polohe dopredu. V najvyššom bode samostatne zvolenej dynamiky chrbta začne učiteľ ťahať telo smerom ku hlave tak, že uchopí členky cvičiaceho. Postupne presunie ťažisko celej kruhovej formy oblúka smerom k hlave bez toho, aby silil pohyb do výšky, Cvičiaci teraz leží na hrudnom koši, dokonca až na hrudnej kosti.

Zatiaľčo učiteľ drží členky, aby stabilizoval rovnováhu, vyzýva pritom cvičiaceho, aby sa aktívne napol dohora z bodu v hrudnej chrbtici smerom k stehnám a kolenám.Táto dynamika získava obdivuhodné sústredenie v samotnej chrbtici a cvičiaci sa dokáže najprv na moment, no čoskoro už aj na niekoľko sekúnd prepracovať ku gracilnej levitácii nôh. Chrbtica sa prehýba obrátene do priechodného vzpriamenia bez toho, aby vznikla lordóza2)Lordóza predstavuje prehnutie chrbtice smerom dopredu. Je opakom kyfózy, zaobleného chrbta. kritického charakteru. Cvičiaci zažíva intenzívne sústredenie a úžasné regeneratívne osvieženie.

Ďalšie liečebné účinky

Najpodstatnejší liečebný účinok tejto pozície prameniaci z vlastnej dynamiky chrbtice vzniká nasledovne: Vo vnútri chrbtice, v miechovom kanáli, sa nachádza likvor, takzvaný mozgovo-miechový mok. Táto tekutina musí byť v stave neustálej cirkulácie. Tvorí prepojenie mozgu s celou chrbticou. Tým, že cvičiaci rozvíja prístup k napnutiu z hrudnej chrbtice smerom ku driekovej chrbtici a až k periférii končatín, koncentruje sa zvlášť intenzívne na jeden vnútorný bod. Dynamický napriamený pohyb v luku nevyprúďuje zo širokej plochy, ale doslova z bodu. Mohli by sme sa domnievať, že cvičiaci si teraz veľmi intenzívne uvedomí svalstvo a že pohyb bude preto presný a živý. Začiatok pohybu však netvorí svalstvo, ale vnútorná časť chrbtice, takzvaný nervový éter, či inak vyjadrené, sila, nachádzajúca sa v mozgovo-miechovom moku, ktorá ako v momente tepla a jagavého vyžarovania vysiela impulzy pohybu až do periférie. Od tohto momentu sa končatiny, napríklad nohy, skutočne rovnako ľahko zbavujú zemskej príťažlivosti, pohyb sa centruje do ich stredu, prúdi von do periférie a vytvorí napokon bod a kruh. Pohyby, ktoré napokon nastanú zo stredu chrbtice, môžu harmonizovať a odľahčiť perifériu.

Mozgovo-miechový mok so svojou špecifickou hmotnosťou tekutiny do vysokej miery zbaví mozog sily zemskej príťažlivosti. Ak pohyby v luku oslovia sily tohto likvoru a pohybový aparát sa dokáže chvíľami uvoľniť zo svojej ťažkej a strnulej fixácie, môže zvnútra von nastať prúdenie fascinujúceho životného elixíru. Regeneračné sily preto vznikajú zo zintenzívneného pohybu prúdenia v miechovom kanáli.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Musculus trapezius , trapézový sval, leží obojstranne na hornej chrbtici a siaha od záhlavnej kosti až po dolné hrudné stavce a po stranách až po lopatku.
Musculus latissmus dorsi je široký chrbtový sval, ktorý sa nachádza pozdĺž chrbtice.
Musculus quadratus lumbarum je jeden z hlbokých brušných svalov
Musculus longissimus je najdlhší kostrový sval chrbta, siaha po celej dĺžke chrbta, od krížovej kosti až ku hlave.
Musculus longissimus thoracis je hrudná časť najdlhšieho svalu.
2 Lordóza predstavuje prehnutie chrbtice smerom dopredu. Je opakom kyfózy, zaobleného chrbta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *