Joga mudra – gesto poklonenia

Článok Heinza Grilla

V starších časoch jogovej kultúry Indie vyjadrovalo každé poklonenie sa akýsi druh slobodného odovzdania sa, oslobodenia sa od tela pri súčasnom pohľade duše do nekonečného kozmu. Tento pocit telesnej slobody je iste bližší orientálnemu svetu, ktorý si dokázal v sebe uchovať jemné tušenia kozmickej duševnej nálady. Západnému svetu, ktorý viac pestuje antropocentrickú mentalitu, vyznačujúcu sa menšou otvorenosťou, je tento pocit odovzdania sa skôr cudzí. Kozmocentrické a antropocentrické duševné postoje sú charakteristické pre zásadné ladenia východu a západu.

V klasickej polohe joga mudra sa prejavuje uvoľnenie hlavy, šije a horného tela. Kým sed v lotose zakladá stabilnú bázu, skláňa sa horné telo smerom dopredu k zemi. Bez napätí, bez akéhokoľvek silového impulzu, vydáva sa telo napospas pozemskému osudu. Prostredníctvom uvoľneného sklonenia sa vyjadruje vyrovnanosť a zanechanie.


Stabilný lotosový sed a uvoľnené horné telo

Čím viac sa podarí toto zanechanie celej hornej polovice tela, tým slobodnejšie a menej zaťažené môže byť prúdenie dychu do priestoru pľúc. Sklonenie je ako úplné telesné uvoľnenie, ktoré pripraví pľúca pre dovnútra vchádzajúci dych. Zatiaľ čo telo kĺže v uvoľnení k zemi, spočíva vedomie v najvyššej pozornosti, pozorovaní a vnímaní vo vzťahu k jednotlivým fázam cvičenia.


Joga mudra v sede na pätách je ľahšou variáciou

Cielené skláňanie tela podporuje rastúce vedomie citlivosti a intenzívnejšieho vnímania. Každá forma telesného uvoľnenia umožňuje oživenie zmyslových procesov a toku myšlienok.


Široké roztiahnutie paží podporuje sklonenie k zemi

Je to orgán pľúc, ktorý sa počas vedomého skláňania postupne oslobodzuje od záťaží, takže dych sa môže uskutočňovať vo voľnom priebehu. Pľúca sa stávajú akoby korytom pre pohyb vzduchu a ten vďaka pokoju dosiahne bezchybne a suverénne až k tým najmenším bunkám. Dych získava hĺbku, bez toho, aby bol ťažký. Joga mudra by mohla byť vynikajúcim cvičením pre regeneráciu pohrudnice, dýchacieho aparátu, medzirebrových svalov, bránice, priedušiek a priedušničiek a pôsobí uvoľňujúco na plecia a šiju.

Joga mudra s variáciami:


Rozpínanie bočných oblastí – parsva yogamudra

Cvičiaci je so svojím horným telom predklonený a poklesáva k zemi. Jemný proces, ktorý možno porovnávajúco identifikovať približne s pocitom telesného umierania, sprevádza neustále jednotlivé fázy „seba predkláňania smerom dolu“. Pokožka vykazuje súvislosť s pľúcami. Ostáva na celom hornom tele a na tvári uvoľnená. Keď človek cvičiaci jogu zažíva pokožku uvoľnenú, pozoruje ľahšie a voľnejšie prúdenie dychu. Z tohto dôvodu by mal cvičiaci príležitostne dbať na uvoľnenú pokožku svojho tela.

SeVeľmi náročné sú ďalšie variácie, lebo cvičiaci potrebuje základnú pohyblivosť, aby dokázal v nasledujúcej, viazanej forme lotosu zachovávať istú mieru uvoľnenia.


Viazaný lotos s poklonením

Ľahšie možno vykonať pohyb paží smerom dozadu v primerane zvolenom sede. Zatiaľ čo sa paže strmo a vysoko čnejú smerom dozadu a hore, ostávajú plecia a šija uvoľnené. Dych plynie až do hĺbky a súčasne zachováva mimoriadne pokojné silové pôsobenia.


Variácia paží za chrbtom

Nasledujúci pohyb je väčšinou možný len s pripustením určitého napätia na pokožke. Napriek tomu by sa malo dbať na prúdenie vzduchu akoby do voľného koryta, ktoré sa otvára zvonku prichádzajúcemu pohybu.


Joga mudra so spojenými dlaňami na chrbte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *