Duchovné liečenie a jeho praktické uplatnenie v živote – 1. časť

Zverejnená dňa 30. mája 2023

Prvá časť cyklu niekoľkých esejí od Heinza Grilla

Správne vykonávanie aktivity prostredníctvom vedomia

Táto nástenná kresba zobrazuje tepelný éter na príklade Váh. Tento sa vyrovnáva medzi polaritami hore a dole, vľavo a vpravo. Vľavo prevláda gravitácia Zeme a vpravo príliš silné únikové sily.

V období Kristovho nanebovstúpenia sa v Naone uskutočnil štvordňový seminár na tému, ako môže liečiteľ, každý pedagóg a ambiciózny človek liečivo pôsobiť vo vzťahu k sebe a k svojim blížnym. Podujatie sa začalo v zlom počasí a mnohí účastníci so sebou priniesli pocity vyčerpania a depresie.
V nedeľu sa hustá zamračená obloha vyjasnila a od tej chvíle bolo intenzívne zaoberanie sa obsahmi sprevádzané príjemnou modrou sférou so slnečným jasom. Účastníci sa tešili zo skutočne vydareného rozvoja spojeného s nárastom životnej sily a perspektívou pre budúcnosť.

V stredobode duchovného prístupu k liečeniu je Kristus alebo inak povedané, duchovné nastávajúce Ja. Účastníci sa však zaoberali otázkou, ako možno tento duchovný potenciál previesť z jeho spiacej formy do konkrétnej a vedome utváranej skutočnosti. Mnoho ľudí má určitý ideál liečebného pôsobenia a existuje nekonečne veľa ezoterických odvetví, ktoré sa zaoberajú duchovným liečením, anjelmi a prenosom jemných energií. Ktoré formy sú vo všeobecnosti kompatibilné s duchovným liečením a ktoré techniky, formy myslenia, zaobchádzanie s ezoterikou a meditatívne prístupy môžu produkovať ilúzie? Hoci táto otázka nebola v centre diskusie, bolo možné ju do značnej miery objasniť, pretože celková spoločná práca pozývala všetkých k mentálnej a duševnej aktivite s náročnými rozlišujúcimi porovnania, takže napokon takmer všetci dokázali uvoľniť väčšiu silu než nesú v bežnom živote.

Včela má pre medicínu veľký význam vďaka svojej schopnosti udržiavať teplo.
Kresba: Birgit Lozina, časť výstavy v Naone o povahe zvierat

Prvý deň sa rozprúdila diskusia o pojme takzvaného ohnivého alebo tepelného éteru. Tento pojem, ktorý pôvodne definovala antropozofia, predstavuje akýsi druh jemnohmotného potenciálu životnej sily, ktorý je nie náhodou niekedy dostupný viac a inokedy menej. Aby jednotlivec mohol vyvinúť éterickú silu, ktorá je veľmi jemná a takmer nepostrehnuteľná, a sprístupniť ju pre liečivé pôsobenie, musia byť ľudské sily vedomia veľmi starostlivo školené a využívané podľa logických, zákonných kritérií. K vyliečeniu alebo zlepšeniu psychického a fyzického stavu človeka dochádza skutočne len vtedy, keď je vedomiu prístupné vydarené vykonávanie aktivity. V živom zaoberaní hľadal každý účastník odpoveď na otázku: „Ako jednotlivec vytvára formu životnej sily, ktorá v prvom priamom označení predstavuje akýsi jemnohmotný tepelný výkon?“

Pre uzdravenie so solídnou perspektívou je najmenej pravdepodobné, že sa dá dosiahnuť pasívnou účasťou, ale naopak veľmi živým, tematickým a na vedomie orientovaným zaoberaním sa myšlienkovými obsahmi, ktoré sa na prvý pohľad môže javiť zvláštnym. Zvláštnym preto, lebo má menej materialistický konzumný charakter, ale inšpirujúco sa zameriava na celú dušu. Všetci účastníci spolu museli prekročiť určitú hranicu od osobnej k najbližšej možnej, slobodnejšej a všeobecne platnej úrovni vedomia.

Niekoľko málo účastníkov, ktorí si priali len rýchly ezoterický konzumný vzorec, sa oddelilo už na začiatku seminára. Aktivity mohli postupovať spoločne vo vzájomných pozorovaniach a väčšine účastníkov sa podarilo vygenerovať takzvané tepelné éterické sily ako prvé vlastné univerzálne sily.

Ak niekto vyjadrí slovnú formulku, že Kristus alebo vyššie Ja predstavujú platné centrum uzdravenia, je táto sprvu predovšetkým prostým slovným vyjadrením, ktoré sa spravidla nedá pochopiť. Praktizujúci si postupne krok za krokom vyvinie prvý identický cit pravdy pre toto tvrdenie. V pomaly narastajúcich fázach aktivity mohli k rozvoju dospieť rôzne obrazy a procesy koncentrácie. Praktizujúci si tak uvedomili prvé liečivé výsledky dobre vedenej a solídne rozvinutej mentálnej a cítiaco-radostnej aktivity.

Ako možno ovplyvniť zasiahnutie zo strany takzvaného Krista alebo vyšších vlastných síl?

Táto otázka nás bude v najbližšom období zamestnávať v ďalších článkoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *