Pozdrav slnku – súrja namaskára

Diferencované a členené vedomie zabraňuje degenerácií buniek a posilňuje imunitnú obranyschopnosť

Článok Heinza Grilla

Pozdrav slnku (pozn.prekl. – známy aj pod názvom modlitba slnku) sa v joge praktizuje väčšinou na začiatku cvičebnej zostavy. Jeho cieľom je rytmické zahriatie tela pomocou dvanástich dynamických pohybov a vyrovnávajúce posilnenie tela pre ďalšie, často intenzívne rozpínavé cvičenia. Menej známe na všeobecnej jogovej scéne sú rozličné možnosti veľmi diferencovaného a rozčleneného napínania, ktoré sú možné vďaka schopnosti vedomia vykonávať pozorovanie vo vzťahu k telu a k jednotlivým úsekom chrbtice, práve prostredníctvom presnej a bezchybne zvolenej aktivity.

Pozdrav slnku sa vykonáva spravidla v rytmickej výstavbe, od počiatočných pomalších cyklov k stále rýchlejšie sa striedajúcim vykonaniam jednotlivých pohybov. Na začiatku trvá dvanásť cvikov asi pol minúty až 45 sekúnd, neskôr ale môže cvičiaci zvýšiť rýchlosť a nasadenie svojej sily zameriavať cielene na určité partie. Dvanásť čiastkových pohybov neraz dokonca v rytmickom plynutí striedania uvoľnenia a napínania možno zacvičiť už počas pätnástich sekúnd.

„Cvičenie vykonávať“ v protiklade ku „formovať cvičenie“

Ako veľmi dôležitá pre aktiváciu imunitného systému prostredníctvom cieleného pohybu a dýchania sa javí prítomnosť špecificky zvoleného vnímania a myšlienkového vedomia. Tieto označenia: „vykonávať pozdrav slnku“ alebo „formovať pozdrav slnku“ môžu v jednoduchom zmysle ozrejmiť významový obsah toho, aký môže byť postoj vedomia vo vzťahu k telu. Cvičiaci chce vykonávať cvičenie, možno aby dosiahol určitý zisk pre stav svojho krvného obehu, alebo pre chrbticu. Potom je súrja namaskára viac fitness cvičením, ktoré sa z hľadiska mentálneho nastavenia nelíši od tréningu, ako ho poznáme v športe.

Vedomie formovania pociťujeme viac pomocou umeleckej aktivity, ktorá naviac vyžaduje sily fantázie, predstavivosť, pozorovanie a kreatívnu intuíciu a v konečnom dôsledku generuje vo výsledku krásu. Vlastné telo možno ďalej rozvíjať prostredníctvom myšlienky, ktorá je základom cvičenia pozdravu slnku a ktorou je tu vykonávanie pohybu zvnútra, zo stredu v tvorivej obmene a tým pretváranie tela vo všetkých jeho častiach.

Diferencovaná aktivácia chrbtice

Súrja namaskára je obzvlášť vhodné cvičenie na zaoberanie sa členením hrudnej chrbtice a tiež zapája do pohybovej hry ďalšie časti tela, ako sú bedrá, alebo plecia.Rytmicky sa opakujúce, striedavé napínanie, ktoré je pri každom pohybe spojené so širokým dychom, vedie popri zahriatiu aj k lepšiemu nasadeniu sily zo stredu tela, ktoré prúdi centrifugálne, to znamená zvnútra dovonka a napokon vysiela citeľný prúd energie až na perifériu a pokožku.

Sprvu môže cvičiaci dbať na to, aby pri jednotlivých pohyboch zachovával uvoľnenú šiju, tvár a ramenné pletence, aby viedol nohy v striedavej dynamike raz do klesania a inokedy do spevneného stoja a aby v príslušných jednotlivých pohyboch cielene nasadenou silou aktivoval tie úseky chrbtice, ktoré umožňujú viesť pohyb smerodajne do dĺžky a šírky. Určité zóny sú uvoľnené, zatiaľ čo iné sa cielene zaoberajú s výstavbou napätia. Ďalej vzniká v končatinách prirodzené smerovanie a pokračovanie toho zvnútra dovonka motivovaného a neseného pohybu. Cvičiaci preto cielene zachováva vnútorný pomer členenia počas fáz napínania a cyklus za cyklom posúva rozpínanie na lepšiu a novú úroveň. Na začiatku pociťuje telo nerozčlenené a stuhnuté, na záver však vzniká cítenie dynamického stredu, uvoľneného vrchu tela a vykĺzavajúceho pohybu, neseného až do periférie.

Cielené nasadenie sily, ktoré je vykonávané z chrbtice, spravidla v strednej hrudnej oblasti, asi od úrovne desiateho stavca smerom hore k druhému hrudnému stavcu, vedie k rastúcej koncentrácií a oživeniu často tak zabudnutej, akoby mŕtvej strednej zóny. Koľkí ľudia stratili prístup k dynamickému nasadeniu v hrudnej chrbtici? V týchto zónach zažívajú často stuhnutosť a zmenšenie citlivosti. Popri oslabení medzirebrového priestoru a dýchacích svalov sa zmenšuje objem dychu a v dôsledku týchto rigidných pomerov je jednostranne blokovaný obehový systém a tok lymfy.


Tým, že cvičiaci vykonáva diferencovanú aktiváciu z hrudnej chrbtice s rastúcim nasadením sily pre dynamické, centrifugálne vedené napínanie, formuje svoje telo skutočne ako hudobný nástroj a do vypadnutých, stmavnutých zón privádza nové vedomie. Nanovo začleňuje fyzickú tiaž s jasnými vnímajúcimi silami vedomia a týmto spôsobom zvyšuje svoju prirodzenú imunitnú obranyschopnosť. Tvorivé sily, ktoré nanovo začleňujú tie zóny, ktoré kvôli zvýšenému zatvrdzujúcemu napätiu vypadli z prirodzeného pomeru životných síl, môžu byť u daného človeka opäť oživené a môžu otvoriť pramene jasnejšieho cítenia.

Vo všeobecnosti ovplyvňuje dnešný život s jeho mechanistickým svetovým obrazom v rastúcej miere tendencia k zatvrdnutiu tela a ochromeniu duševného života. Je pochopiteľné, že sú imunitné sily človeka zasiahnuté neustálym oslabovaním a mnohé choroby, ako je tvorba nádorov, pomaly vyčkávajú. Ktoré zóny ale napadne nádor? Sú to tie časti tela, ktoré vypadávajú zo živých súvislostí a napokon prepadnú do neorganizovaného a rozmáhajúceho sa falošného životného diania, to znamená do bujnenia. Keď cvičiaci do svojho tela teraz prináša vedomie, formuje a aktivuje hrudnú chrbticu, ako bolo vysvetlené na príklade súrja namaskára, môže podporiť zdravé, jasné vplyvy a na tomto základe pôsobiť proti degenerovaniu. Popri tom môže vedome zažívať radosť z pohyblivosti a postaviť tak malú protiváhu ťažko doliehajúcim depresiám.

Praktické zapojenie členeného a diferencovaného vedomia v pozdrave slnku

Nasledujúce obrázky ukazujú, ako a v ktorých úsekoch možno aktivovať dynamický prvok. Cvičiaci pozoruje zóny, pociťuje pomery a pomaly rozvíja zmysel pre skutočné a diferencované rozdelenie napätia.

Aktívne napínanie v určitých úsekoch chrbtice na krátky čas, predovšetkým smerom nahor, do strednej a hornej hrudnej chrbtice, by sa malo v každom cykle pozdravu slnku postupne stále viac zintenzívňovať.

Pomalšie a rýchlejšie cykly sa môžu vzájomne dopĺňať. Dýchanie by malo byť neustále široké a dostatočne aktívne.

Je priaznivé, keď cvičiaci neudržiava napätie neustále, ale medzi jeho fázami sa na moment oslobodí od akéhokoľvek napínania a zachová pokojné vnímanie, a napokon z tohto pozorovania vykoná nasledujúce aktivovanie.

Posilnenie imunitného systému

Imunitný systém sa posilní vždy, keď sa cvičiaci učí svoje sily vedomia používať s jasnými obsahmi predstáv a tiež keď sa učí používať ich vo vzťahu k nejakej veci ako bolo vysvetlené na príklade súrja namaskára. Tak, ako sú u priemerne trénovaného človeka obvyklé mnohé zóny v tele, ktoré v určitej miere sprevádzajú jeho život akoby neuvedomené a nevyužité, existujú v rovnakej miere mnohé emócie a psychické narušenia, ktoré zaťažujú život tmavým bremenom a preto ich imunitný systém s jeho vnímajúcou, integrujúcou a ochrannou činnosťou viac neuchopí. Proces vedomého formovania v podobe uplatňovania metodického členenia a diferencovania môže umožniť prvé skúsenosti s rozjasnením a preteplením telesných zón a ponad to aktivovať ľudskú psychiku k väčšej a viac udržateľnej sile rozpínavosti.

Je preto dôležité, aby sa dnes jogové cvičenia nevykonávali len ako funkčná gymnastika, ale aby boli vnímané ako nástroj pre rozvoj duševného cítenia, usporiadaného myslenia a napokon cieleného konania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *