Poloha hlava-koleno, paschimottanasana a jej možné liečivé účinky

Článok Heinza Grilla:

KopfPoloha hlava-koleno-Vorbereitung-1

Poloha hlava-koleno-Vorbereitung-2

Poloha hlava-koleno-Vorbereitung-3

Poloha hlava-koleno-4

Poloha hlava-koleno-5

Poloha hlava-koleno-6

Heinz Grill v pozícií paschimottanasana.

 

Telo ako obraz kozmu

Všeobecný preklad názvu paschimottanasana ako „Poloha hlava a koleno“ je bohužiaľ veľmi nepresná, lebo pôvodný názov znamená doslova „intenzívne natiahnutie chrbta“. Pascima v doslovnom preklade je „západ“ a uttana opisuje intenzitu napínania. Ľudské telo bolo kedysi v joge zažívané v celom kozmologickom pozorovaní a preto bol chrbát pomenovaný ako západná časť celkového telesného systému. Keď sa chrbát intenzívne vyťahuje, hlava sa vysúva viac ponad kolená a tým sa viac prejavuje iné, oveľa ďalej sa rozpínajúce formovanie, než aké by vzniklo, keby cvičiaci len pritláčal hlavu smerom ku kolenám.

Pre úplné využitie liečivého pôsobenia tejto pozície by nemal cvičiaci v žiadnom prípade príliš skoro pracovať v spodnej, hlavou dotláčanej polohe, ale musí sa oveľa viac poriadne a šikovne vydávať do predĺženia, aby si šetril svoju chrbticu a platničky. Keď vedie bez tejto rozpínajúcej sa dynamiky hlavu príliš skoro dolu a zaokrúhľuje svoj stredný chrbát pod vplyvom väčšieho ako obvyklého zaťaženia, predurčuje vznik platničkových príhod v lumbálnej oblasti. Rozpínanie, ktoré má čo možno najintenzívnejšie vychádzať zo stredu chrbta, je preto pre túto pozíciu a pre jej liečivé pôsobenie vskutku významné.

Vykonávanie polohy hlava-koleno

Pre vykonanie pozície pascimottanasana sa javí byť priaznivé, keď už od samého začiatku zdvíhame hore hrudný kôš, obzvlášť rebrové oblúky. Toto zdvihnutie hrudného koša, ktoré sa pokiaľ možno udeje zo stredu chrbtice, by malo počas vychádzania dopredu nastávať viacnásobne. Hrudný kôš sa tým nasmeruje ponad kolenné kĺby a chrbát zažíva celkové vytiahnutie do dĺžky. Až po naozaj dostatočnom predĺžení chrbta sa cvičiaci vypína rukami ponad chodidlá a hlavu spustí viac smerom k holenným kostiam. Ak sa toto rozpínanie darí len čiastočne, mala by hlava ostať zdvihnutá a hrudný kôš v aktívnejšej, ešte dopredu vykonávanej dynamike. Paže kĺžu len dopredu nahor do dĺžky.

Aby sa mohlo docieliť priaznivé liečivé pôsobenie, vníma cvičiaci chrbticu na úrovni asi 9. a 10. hrudného stavca. Tu, v tomto strede, by mala nastávať začínajúca dynamika k rastu, zatiaľ čo šija a plecia ostávajú v istej miere uvoľnené. Cvičiaci ťahá z tohto centra chrbticu poriadne do dĺžky vpred. Centruje sa, zatiaľ čo hornú časť tela necháva uvoľnenú a stred sa učí intenzívne oslovovať.

Liečivé pôsobenie pre látkovú premenu

Rozpínanie v pascimottanasana nastáva centrálne z tohto stredu chrbtice, vydáva sa centrifugálne ďalej a pôsobí preto odľahčujúco na perifériu. Liečivé účinky, ktoré vznikajú z tohto šikovného a centrovaného napnutia stredu chrbtice, majú pozoruhodný význam. Každé napnutie, ktoré je veľmi centrované, pri súčasne uvoľnenej oblasti pliec a šije, pôsobí dynamizujúco na ústrojenstvo látkovej premeny. V regióne žalúdka, pankreasu a žlčníka prebiehajú veľmi aktívne procesy rozkladu potravy a tvorba enzýmov. Horný región trávenia je od toho spodného, ktorý spočíva v centre tenkého čreva, odlíšiteľný tým, že v ňom prevažujú katabolické procesy, kým v tenkom čreve dominujú anabolické fázy.1) Anabolické procesy sú budujúce, zatiaľ čo katabolické procesy sú odbúravajúce. Ak nie je potrava v úplnej miere rozložená prostredníctvom účinkov kyseliny soľnej v žalúdku, prostredníctvom pepsinogénov v kurvatúrach a šťavách podžalúdkovej žľazy, ktoré ústia do dvanástnika, ostávajú zvyšky s toxickými účinkami. Tvorba nánosov a záťaž orgánu pečene sú následkom týchto nedostatočných, v látkovej premene tak potrebných katabolických dejov.

Na zvládnutie prísunu potravy potrebuje človek určité nasadenie sily. Pri únave a silnom vyčerpaní, alebo pri nepokojných vzťahov by sme sa nemali utiekať ku kompenzačnému zaobchádzaniu s jedlom, lebo zisťujeme, že nám zle trávi. Sú to však menej budujúce procesy látkovej premeny, ktoré sa narúšajú pri vyčerpanosti a nepokoji, ale vo väčšej miere sa narúšajú procesy rozkladu. Ak vo všeobecnosti hovoríme, že poloha hlava-kolenu pôsobí posilňujúco na trávenie, nastáva tento účinok preto, že katabolické procesy sú povzbudzované intenzívnou, centrovane nasadenou dynamikou.

Centrované napínanie pri súčasne otvorenom vedomí

Ak pozorujeme obraz tohto centrovaného a vydareného napínania v pascimottanasana, získame dojem, že cvičiaci pracuje vysoko aktívne voľou, ale súčasne telesne akoby v odstúpení. Cíti sa centrovaný a súčasne otvorený navonok. To najpodstatnejšie liečivé pôsobenie pozície spočíva v podporení týchto už spomenutých zdravých katabolických procesov, ktorých následkom sa vytvára harmónia aj v spodnom tráviacom systéme. Popri tomto účinku dostáva vegetatívny nervový systém prirodzené povzbudenie, tak v sympatiku chrbta, ako aj v celkovom komplexe, ktorý zahŕňa aj nervus vagus.2) Nervus vagus je najväčší nerv parasympatika. Podieľa sa na regulácií činnosti takmer
všetkých vnútorných orgánov.
Táto prax s jasným nasadením a vedomím podporuje aj v dôsledku členenia, v zmysle napínania stredu a uvoľňovania šijovo-plecného pásu, psychickú vyrovnanosť s prirodzeným pokojom na jednej strane a zmyslovo-radostnou bdelosťou na strane druhej. Toto šikovné nasadenie prebúdza dôveru v osobné sily

Ďalšie liečivé účinky

Inou pozitívnou kvalitou, ktorá nastáva prostredníctvom centrovania chrbtice v manipura cakra3) Manipura cakra je tretie zo siedmich energetických centier, ktoré pozná náuka o joge. Nachádza sa na úrovni žalúdka.  a rozpínaním sa smerom do dĺžky vpred, je pôsobenie na mozgovú látkovú premenu, obzvlášť na vylučovanie serotonínov4) Serotonín je tkanivový hormón a neurotransmiter. Vyskytuje sa okrem iného v centrálnom nervovom systéme, v črevnom nervovom systéme, v srdcovo-obehovom systéme a v krvi. Názov tohto biogénneho amínu je odvodený od jeho účinkov na krvný tlak: Serotonín je komponent séra, ktoré reguluje tonus (napätie) krvných ciev. Okrem toho pôsobí na činnosť žalúdka a čriev a prenos signálov v centrálnom nervovom systéme., ako aj dopamínov5)Dopamín je dôležitý, prevažne povzbudzujúco pôsobiaci neurotransmiter centrálneho nervového systému. Tvorí sa v nervových (postganglionárne sympatických) zakončeniach a v nadobličkách ako predstupeň noradrenalínu. Hovorovo ho označujeme ako hormón šťastia. Skutočný význam dopamínu sa však predpokladá predovšetkým v oblasti zvyšovania povzbudenia a motivácie., ktoré pôsobia rozjasňujúco na náladu a napokon poskytujú posilnenie v celkovom nervovom systéme.

Teplo podnecujúca aktivizácia horných orgánov látkovej premeny podporí celkové rozdeľovanie krvi a zásobovanie krvou, takže nastáva rýchly regeneratívny zásah pri vyčerpaní napríklad po dlhom státí alebo sedení. Chrbtica získava prostredníctvom manipura cakra veľmi rýchlo opäť jej silu pnutia.  V zásade vyrastanie chrbtice do dĺžky ozdraví celkové okolité podporné tkanivo, ktoré stabilizuje platničky v opornom aparáte a zabraňuje tým degeneratívnym procesom. Namiesto toho, aby boli platničky zaťažované vynucovaným tlakom chrbtice smerom nadol, dozadu a do strán, získavajú prostredníctvom rozpínania sa do dĺžky priestor a rozvíjajú tým svoju elastickú funkciu.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Anabolické procesy sú budujúce, zatiaľ čo katabolické procesy sú odbúravajúce.
2 Nervus vagus je najväčší nerv parasympatika. Podieľa sa na regulácií činnosti takmer
všetkých vnútorných orgánov.
3 Manipura cakra je tretie zo siedmich energetických centier, ktoré pozná náuka o joge. Nachádza sa na úrovni žalúdka.
4  Serotonín je tkanivový hormón a neurotransmiter. Vyskytuje sa okrem iného v centrálnom nervovom systéme, v črevnom nervovom systéme, v srdcovo-obehovom systéme a v krvi. Názov tohto biogénneho amínu je odvodený od jeho účinkov na krvný tlak: Serotonín je komponent séra, ktoré reguluje tonus (napätie) krvných ciev. Okrem toho pôsobí na činnosť žalúdka a čriev a prenos signálov v centrálnom nervovom systéme.
5 Dopamín je dôležitý, prevažne povzbudzujúco pôsobiaci neurotransmiter centrálneho nervového systému. Tvorí sa v nervových (postganglionárne sympatických) zakončeniach a v nadobličkách ako predstupeň noradrenalínu. Hovorovo ho označujeme ako hormón šťastia. Skutočný význam dopamínu sa však predpokladá predovšetkým v oblasti zvyšovania povzbudenia a motivácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *